Bal Debiutantów (zgłoszenie)

Polski
Dane osobowe
Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu z Państwem (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, faktura etc.)
Wraz z kierunkowym danego kraju
Udział w imprezach PNWM
Czy brała Pani/ brał Pan kiedykolwiek udział w szkoleniach, warsztatach czy innych imprezach organizowanych przez PNWM?
Informacje prawne
Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie PNWM jest możliwe wyłącznie po akceptacji ogólnych warunków udziału oraz po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji, przeprowadzenia, rozliczenia i kontroli projektu.

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym dla rejestracji, realizacji, rozliczenia i kontroli projektu PNWM. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w projekcie.

2. Administratorem podanych danych osobowych w powyższym zakresie są organizatorzy projektu oraz Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: Alzacka 18, 03-972 Warszawa i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam. W obu biurach PNWM został wyznaczony Inspektor Ochrony danych, z którym można skontaktować się w siedzibie Administratora: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

4. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

5.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane
Informacja dla PNWM
Zgoda jest dobrowolna, a jej udzielenie bądź nieudzielenie nie ma wpływu na Pani/ Pana udział w imprezie PNWM.
Dodatkowe informacje
O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa do 5.03.2019 r. droga mailową. Zakwaterowanie jest możliwe tylko i wyłącznie w pokojach dwuosobowych. Prosimy tak zaplanować dojazd na szkolenie i powrót z niego, aby móc uczestniczyć we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach. Szkolenie tłumaczone będzie symultanicznie, zatem znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana.

Niniejszym zgłaszam wiążąco chęć udziału w seminarium Bal Debiutantów w dniach 7-10.04 2019 r. w Dreźnie.

Aplikacja Wytyczne PNWM

Polski

Ankieta dla nauczycieli i nauczycielek dotycząca współpracy z domami spotkań|placówkami kształceniowymi w ramach projektu modelowego „Współpraca szkół i domów spotkań|placówek kształceniowych w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży”

Polski
Tutaj mogą Państwo wpisać od kiedy z przerwami współpracuje Państwa szkoła z niemiecką placówką kształceniową
Bardzo dziękuję za odpowiedzi na pytania!
Godzin

Newsletter PNWM

Polski
Dane osobowe
Podane dane osobowe są poufne i nie będą przekazywane dalej w sposób niezgodny z celem, w jakim zostały pobrane, ani osobom nieuprawnionym.
Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem podanych danych osobowych jest: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa / Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam.
Inspektor Danych Osobowych PNWM jest do Państwa dyspozycji pod ogólnym adresem pocztowym PNWM lub mailowym: ochronadanych@pnwm.org. Wszystkie dane kontaktowe i dalsze informacje na temat ochrony danych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod www.pnwm.org/ochrona-danych.

Zostałam/em poinformowana/y, że moje dane osobowe są przyjmowane w związku z wyżej wymienionym celem i będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE ochronie danych (RODO).

Zostałam/em również poinformowana/y o tym, że:
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym dla wysyłania przez PNWM newslettera,
 • mogę odmówić wyrażenia zgody, co oznacza, że nie otrzymam newslettera,
 • posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy,
 • w każdej chwili mogę odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Polski
  Dane osobowe
  Potrzebne nam są przynajmniej dane z pól oznaczonych (*). Przetwarzamy i korzystamy
  z Państwa danych osobowych wyłącznie w określonym przez Państwa celu. Podane dane osobowe są poufne i nie będą przekazywane w sposób niezgodny z celem, w jakim zostały pobrane. Przekazywanie Państwa danych osobom nieuprawnionym jest wykluczone.
  Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu z Państwem.
  wraz z kierunkowym danego kraju
  Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
  Administratorem podanych danych osobowych będzie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
  z siedzibą przy ul. Alzackiej 18, 03-972 Warszawa. Inspektor Ochrony Danych PNWM jest do Państwa dyspozycji pod ogólnym adresem pocztowym PNWM lub mailowym: ochronadanych@pnwm.org. Dokładne dane kontaktowe PNWM i szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdą Państwo również na naszej stronie internetowej www.dpjw.org/ochrona-danych.

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymogiem koniecznym do nawiązania kontaktu z Państwem i właściwej realizacji kierowanych do nas zapytań czy próśb.

  2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

  3. Mogą Państwo w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie nam informacji mailowej na adres: ochronadanych@pnwm.org. Wycofanie zgody nie narusza prawa do przetwarzania danych osobowych do momentu jej wycofania.

  4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

  Tylko dla tłumaczy / multiplikatorów i osób współpracujących z PNWM

  Nagroda Młodzieży. "Razem w Europie. Jeden cel"

  Polski
  Adres wysyłki
  Informacje o projekcie
  Informacje dot. zamówienia T-shirtów
  RozmiarIlość (damskie)Ilość (męskie)
  XS
  S
  M
  L
  XL

  Seminarium "Fit for Diversity", 9-12 maja w Gdańsku

  Polski
  Dane uczestnika
  Informacje dotyczące udziału w seminarium
  *Liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona
  Uzasadnienie chęci udziału w seminarium

  Auszeichnung für langjährige Partnerschaften Wyróżnienie dla długoletnich partnerstw

  Undefined

  Test Formular für SOWA/ WEB-SOWA /OASE

  Undefined
  (z.B.: Projektdaten, Sachbericht etc.)
  Pliki muszą mieć mniej niż 800 bajtów.
  Dozwolone typy plików: gif jpg png txt pdf doc docx.

  Ankieta: Polsko-niemiecko-ukraińskie forum „Młodzież na Ukrainie”, 19.05. 2017, Berlin

  Polski
  Te dane są nieobowiązkowe. Ankietę mogą Państwo wypełnić anonimowo. Jednak w przypadku pytań zwrotnych, odnoszących się do konkretnych Państwa odpowiedzi, będą nam one bardzo pomocne.
  1 (bardzo dobrze) – 5 (źle)
  1 (bardzo dobrze) – 5 (źle)

  Strony

  Subskrybuj DPJW Formulare / formularze PNWM RSS