Artikel

Undefined

Newsletter PNWM

Polski
Dane osobowe
Podane dane osobowe są poufne i nie będą przekazywane dalej w sposób niezgodny z celem, w jakim zostały pobrane, ani osobom nieuprawnionym.
Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem podanych danych osobowych jest: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa / Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam.
Inspektor Danych Osobowych PNWM jest do Państwa dyspozycji pod ogólnym adresem pocztowym PNWM lub mailowym: ochronadanych@pnwm.org. Wszystkie dane kontaktowe i dalsze informacje na temat ochrony danych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod www.pnwm.org/ochrona-danych.

Zostałam/em poinformowana/y, że moje dane osobowe są przyjmowane w związku z wyżej wymienionym celem i będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE ochronie danych (RODO).

Zostałam/em również poinformowana/y o tym, że:
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym dla wysyłania przez PNWM newslettera,
 • mogę odmówić wyrażenia zgody, co oznacza, że nie otrzymam newslettera,
 • posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy,
 • w każdej chwili mogę odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Polski
  Dane osobowe
  Potrzebne nam są przynajmniej dane z pól oznaczonych (*). Przetwarzamy i korzystamy
  z Państwa danych osobowych wyłącznie w określonym przez Państwa celu. Podane dane osobowe są poufne i nie będą przekazywane w sposób niezgodny z celem, w jakim zostały pobrane. Przekazywanie Państwa danych osobom nieuprawnionym jest wykluczone.
  Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu z Państwem.
  wraz z kierunkowym danego kraju
  Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
  Administratorem podanych danych osobowych będzie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
  z siedzibą przy ul. Alzackiej 18, 03-972 Warszawa. Inspektor Ochrony Danych PNWM jest do Państwa dyspozycji pod ogólnym adresem pocztowym PNWM lub mailowym: ochronadanych@pnwm.org. Dokładne dane kontaktowe PNWM i szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdą Państwo również na naszej stronie internetowej www.dpjw.org/ochrona-danych.

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymogiem koniecznym do nawiązania kontaktu z Państwem i właściwej realizacji kierowanych do nas zapytań czy próśb.

  2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

  3. Mogą Państwo w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie nam informacji mailowej na adres: ochronadanych@pnwm.org. Wycofanie zgody nie narusza prawa do przetwarzania danych osobowych do momentu jej wycofania.

  4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

  Tylko dla tłumaczy / multiplikatorów i osób współpracujących z PNWM

  25.10.2019, Hanower (grupa DE)

  Polski
  Dane osobowe
  Prosimy wybrać grupę wiekową:
  Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu z Państwem. (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, faktura etc.).
  Wraz z kierunkowym danego kraju
  Wraz z kierunkowym danego kraju
  Proszę wpisać pełną nazwę organizacji/szkoły.
  Udział w imprezach PNWM
  Czy brała Pani/ brał Pan kiedykolwiek udział w szkoleniach, warsztatach czy innych imprezach organizowanych przez PNWM?
  Informacje organizacyjne
  Tutaj jest miesce na pytania i uwagi.
  Skąd dowiedziała się Pani/ dowiedział się Pan o tym wydarzeniu?
  Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku
  Wyrażam zgodę na utrwalanie podczas ww. projektu mojego wizerunku na fotografiach i filmach oraz
  na rozpowszechnianie zdjęć i filmów wraz z moim wizerunkiem przez PNWM i przez organizatorów ww. projektu
  w celach dokumentacyjnych, informacyjnych i promocyjnych. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności:

  a) rozpowszechnianie w formie druku;
  b) umieszczenie na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży;
  c) umieszczenie na profilach PNWM w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, Youtube;
  d) wykorzystanie mojego wizerunku w sposób umożliwiający identyfikację mojej osoby, w tym z imienia i nazwiska, oraz przenoszenie ww. praw na osoby trzecie i udzielanie dalszych zgód na korzystanie w pełnym zakresie nabytych praw.

  Zgoda ta jest ważna do momentu wycofania jej.
  Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
  Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie PNWM jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji, przeprowadzenia, rozliczenia i kontroli projektu.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym dla rejestracji, realizacji, rozliczenia i kontroli warsztatów Zip-Zap. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w projekcie.

  2. Administratorem podanych danych osobowych w powyższym zakresie jest Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: Alzacka 18, 03-972 Warszawa i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam oraz podany wyżej organizator warsztatów Zip-Zap. W obu biurach PNWM został wyznaczony Inspektor Ochrony danych, z którym można skontaktować się w siedzibie Administratora: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu.

  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

  4. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

  5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane
  Dalsze wydarzenia PNWM
  Zgoda jest dobrowolna, a jej udzielenie bądź nieudzielenie nie ma wpływu na Pani/ Pana udział w imprezie PNWM.

  Niniejszym zgłaszam wiążąco chęć udziału w wybranych warsztatach Zip-Zap 2019.

  Dziękujemy za zainteresowanie naszym programem!

  27.11.2019, Kraków (grupa PL)

  Polski
  Dane osobowe
  Prosimy wybrać grupę wiekową:
  Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu z Państwem. (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, faktura etc.).
  Wraz z kierunkowym danego kraju
  Wraz z kierunkowym danego kraju
  Proszę wpisać pełną nazwę organizacji/szkoły.
  Udział w imprezach PNWM
  Czy brała Pani/ brał Pan kiedykolwiek udział w szkoleniach, warsztatach czy innych imprezach organizowanych przez PNWM?
  Informacje organizacyjne
  Tutaj jest miesce na pytania i uwagi.
  Skąd dowiedziała się Pani/ dowiedział się Pan o tym wydarzeniu?
  Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku
  Wyrażam zgodę na utrwalanie podczas ww. projektu mojego wizerunku na fotografiach i filmach oraz
  na rozpowszechnianie zdjęć i filmów wraz z moim wizerunkiem przez PNWM i przez organizatorów ww. projektu
  w celach dokumentacyjnych, informacyjnych i promocyjnych. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności:

  a) rozpowszechnianie w formie druku;
  b) umieszczenie na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży;
  c) umieszczenie na profilach PNWM w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, Youtube;
  d) wykorzystanie mojego wizerunku w sposób umożliwiający identyfikację mojej osoby, w tym z imienia i nazwiska, oraz przenoszenie ww. praw na osoby trzecie i udzielanie dalszych zgód na korzystanie w pełnym zakresie nabytych praw.

  Zgoda ta jest ważna do momentu wycofania jej.
  Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
  Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie PNWM jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji, przeprowadzenia, rozliczenia i kontroli projektu.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym dla rejestracji, realizacji, rozliczenia i kontroli warsztatów Zip-Zap. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w projekcie.

  2. Administratorem podanych danych osobowych w powyższym zakresie jest Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: Alzacka 18, 03-972 Warszawa i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam oraz podany wyżej organizator warsztatów Zip-Zap. W obu biurach PNWM został wyznaczony Inspektor Ochrony danych, z którym można skontaktować się w siedzibie Administratora: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu.

  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

  4. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

  5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane
  Dalsze wydarzenia PNWM
  Zgoda jest dobrowolna, a jej udzielenie bądź nieudzielenie nie ma wpływu na Pani/ Pana udział w imprezie PNWM.

  Niniejszym zgłaszam wiążąco chęć udziału w wybranych warsztatach Zip-Zap 2019.

  Dziękujemy za zainteresowanie naszym programem!

  Subskrybuj DPJW Formulare / formularze PNWM RSS