25.10.2019, Hanower (grupa DE)

Bezirksjugendwerk der AWO Hannover e.V.
Körtingsdorfer Weg 8, 30455 Hannover
kontakt: Fanny Synycia
e-mail: fanny.synycia@dein-jugendwerk.de
tel. +49 511 495 2175

Dane osobowe
Prosimy wybrać grupę wiekową:
Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu z Państwem. (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, faktura etc.).
Wraz z kierunkowym danego kraju
Wraz z kierunkowym danego kraju
Proszę wpisać pełną nazwę organizacji/szkoły.
Udział w imprezach PNWM
Czy brała Pani/ brał Pan kiedykolwiek udział w szkoleniach, warsztatach czy innych imprezach organizowanych przez PNWM?
Informacje organizacyjne
Tutaj jest miesce na pytania i uwagi.
Skąd dowiedziała się Pani/ dowiedział się Pan o tym wydarzeniu?
Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku
Wyrażam zgodę na utrwalanie podczas ww. projektu mojego wizerunku na fotografiach i filmach oraz
na rozpowszechnianie zdjęć i filmów wraz z moim wizerunkiem przez PNWM i przez organizatorów ww. projektu
w celach dokumentacyjnych, informacyjnych i promocyjnych. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności:

a) rozpowszechnianie w formie druku;
b) umieszczenie na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży;
c) umieszczenie na profilach PNWM w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, Youtube;
d) wykorzystanie mojego wizerunku w sposób umożliwiający identyfikację mojej osoby, w tym z imienia i nazwiska, oraz przenoszenie ww. praw na osoby trzecie i udzielanie dalszych zgód na korzystanie w pełnym zakresie nabytych praw.

Zgoda ta jest ważna do momentu wycofania jej.
Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie PNWM jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji, przeprowadzenia, rozliczenia i kontroli projektu.

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym dla rejestracji, realizacji, rozliczenia i kontroli warsztatów Zip-Zap. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w projekcie.

2. Administratorem podanych danych osobowych w powyższym zakresie jest Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: Alzacka 18, 03-972 Warszawa i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam oraz podany wyżej organizator warsztatów Zip-Zap. W obu biurach PNWM został wyznaczony Inspektor Ochrony danych, z którym można skontaktować się w siedzibie Administratora: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

4. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane
Dalsze wydarzenia PNWM
Zgoda jest dobrowolna, a jej udzielenie bądź nieudzielenie nie ma wpływu na Pani/ Pana udział w imprezie PNWM.

Niniejszym zgłaszam wiążąco chęć udziału w wybranych warsztatach Zip-Zap 2019.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym programem!