Newsletter PNWM

W związku z wejściem w życie 25 maja br. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o przepisach w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) dokładamy wszelkich starań, by zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników i zagwarantować swobodny przepływ danych. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie zgody na dalsze przesyłanie newslettera PNWM.

Dane osobowe
Podane dane osobowe są poufne i nie będą przekazywane dalej w sposób niezgodny z celem, w jakim zostały pobrane, ani osobom nieuprawnionym.
Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem podanych danych osobowych jest: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa / Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam.
Inspektor Danych Osobowych PNWM jest do Państwa dyspozycji pod ogólnym adresem pocztowym PNWM lub mailowym: ochronadanych@pnwm.org. Wszystkie dane kontaktowe i dalsze informacje na temat ochrony danych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod www.pnwm.org/ochrona-danych.

Zostałam/em poinformowana/y, że moje dane osobowe są przyjmowane w związku z wyżej wymienionym celem i będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE ochronie danych (RODO).

Zostałam/em również poinformowana/y o tym, że:
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym dla wysyłania przez PNWM newslettera,
  • mogę odmówić wyrażenia zgody, co oznacza, że nie otrzymam newslettera,
  • posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy,
  • w każdej chwili mogę odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
  • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.