Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać informacje o działalności Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i/lub zaproszenia do udziału w organizowanych przez PNWM projektach https://pnwm.org, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Dane osobowe
Potrzebne nam są przynajmniej dane z pól oznaczonych (*). Przetwarzamy i korzystamy
z Państwa danych osobowych wyłącznie w określonym przez Państwa celu. Podane dane osobowe są poufne i nie będą przekazywane w sposób niezgodny z celem, w jakim zostały pobrane. Przekazywanie Państwa danych osobom nieuprawnionym jest wykluczone.
Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu z Państwem.
wraz z kierunkowym danego kraju
Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem podanych danych osobowych będzie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
z siedzibą przy ul. Alzackiej 18, 03-972 Warszawa. Inspektor Ochrony Danych PNWM jest do Państwa dyspozycji pod ogólnym adresem pocztowym PNWM lub mailowym: ochronadanych@pnwm.org. Dokładne dane kontaktowe PNWM i szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdą Państwo również na naszej stronie internetowej www.dpjw.org/ochrona-danych.

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymogiem koniecznym do nawiązania kontaktu z Państwem i właściwej realizacji kierowanych do nas zapytań czy próśb.

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

3. Mogą Państwo w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie nam informacji mailowej na adres: ochronadanych@pnwm.org. Wycofanie zgody nie narusza prawa do przetwarzania danych osobowych do momentu jej wycofania.

4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Tylko dla tłumaczy / multiplikatorów i osób współpracujących z PNWM