Konsultacje tematyczne PNWM: Praktyki i wizyty studyjne w Niemczech

16 stycznia 2024 w godz. 16:00-17:30
Podczas spotkania informacyjnego przedstawimy Państwu zasady dofinansowania praktyk indywidualnych i grupowych oraz wizyt studyjnych w Niemczech (ze środków PNWM oraz Erasmus+).

 
1 Start 2 Complete
Dane osobowe
Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu z Państwem
(potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, dane do logowania itd.)
Prosimy zaznaczyć w jakiej funkcji jest Pan/Pani aktywny/a w wymianie młodzieży:
Skąd dowiedziała się Pani/ dowiedział się Pan o tym wydarzeniu?
Informacje PNWM
Zgoda jest dobrowolna, a jej udzielenie bądź nieudzielenie nie ma wpływu na Pani/ Pana udział w imprezie PNWM.
Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku
Wyrażam zgodę na utrwalanie podczas ww. projektu mojego wizerunku na fotografiach i filmach oraz
na rozpowszechnianie zdjęć i filmów wraz z moim wizerunkiem przez PNWM
w celach dokumentacyjnych, informacyjnych i promocyjnych. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności:

a) rozpowszechnianie w formie druku;
b) umieszczenie na stronie internetowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży;
c) umieszczenie na profilach PNWM w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, Youtube;
d) wykorzystanie mojego wizerunku w sposób umożliwiający identyfikację mojej osoby, w tym z imieniai nazwiska, oraz przenoszenie ww. praw na osoby trzecie i udzielanie dalszych zgód na korzystanie w pełnym zakresie nabytych praw. Zgoda ta jest ważna do momentu wycofania jej.