Seminaria kontaktowe i szkolenia na zamówienie

Logos: 
Formularz zamówienia
(proszę wybrać jedną z opcji)
(prosimy podać dokładny adres)
(proszę wybrać jedną z opcji)
(Uwaga: zamówienia dla grupy mieszanej, polsko-niemieckiej, mogą być realizowane wyłącznie online)
(prosimy o krótki opis ich profilu oraz związków z polsko-niemiecką wymianą młodzieży)
Preferowany termin oraz pora dnia realizacji zamówienia
(prosimy o podanie trzech opcji; w przypadku seminarium i szkolenia online obejmującego kilka sesji, prosimy o wskazanie preferencji co do terminu 1. sesji. Kolejne terminy zostaną ustalone w przypadku potwierdzenia realizacji zamówienia)
Termin*Pora dnia*