Formularz dla placówek kształceniowych "Razem osiągniemy więcej" 2022-23

Program `Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo` - edycja 2022-2023

  • Na odpowiedzi czekamy do 17 listopada 2021
  • pola z gwiazdką * są obowiązkowe

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Izabelą Stapf,
izabela.stapf@dpjw.org

 
1 Start 2 Complete

Liczba możliwych do przeprowadzenia spotkań młodzieży w ramach `Row` w mojej placówce (jako gospodarz)

Czas trwania spotkań młodzieży (liczba dni):

pasujące i dostępne terminy w czasie roku szkolnego
Termin
Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym dla rejestracji, realizacji, rozliczenia i kontroli projektu PNWM. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w projekcie.

2. Administratorem podanych danych osobowych w powyższym zakresie są organizatorzy projektu oraz Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: Alzacka 18, 03-972 Warszawa i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam. W obu biurach PNWM został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się w siedzibie Administratora: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu. Dane osobowe posiadające istotne znaczenie dla celów rozliczeniowo-księgowych będą przechowywane przez okres 10 lat, a po upływie tego terminu zostaną usunięte.

3. Przy rezerwacji noclegu konieczne jest przekazanie Państwa pełnego imienia i nazwiska do miejsca zakwaterowania. Dane te zostaną przekazane w sposób poufny w pełni zabezpieczonej formie.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

5. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.