U mnie i u Ciebie: Konsultacje

Partnerzy, którzy planują wspólnie projekt wymiany młodzieży na jeden z poniższych tematów, mogą zamówić spotkanie z osobą doświadczoną w ich organizowaniu, aby dowiedzieć się, jak można to zrobić, uwzględniając polską i niemiecką perspektywę, dopytać się o przydatne publikacje i ciekawe instytucje oraz otrzymać wskazówki do swojego projektu.
Współpracownicy uczestniczących w programie "U mnie i u Ciebie" samorządów mogą zamawiać dwa spotkania doradcze rocznie.
PNWM pośredniczy pomiędzy osobą doradzającą a samorządem oraz pokrywa honorarium doradztwa po wpłynięciu protokołu ze spotkania (poprzez formularz elektroniczny).
Samorząd lub organizacja/ instytucja ustala bezpośrednio z daną osobą szczegóły terminu i kanał komunikacyjny.

Partnerstwo miast/gmin/powiatów
Konsultacje
Prosimy podać nazwy NGO-sów / szkół / instytucji, dla których zamawiają Państwo konsultacje:
Prosimy wybrać temat: