U mnie i u Ciebie: zamówienie szkolenia

Każde miasto może rocznie zamówić dwa szkolenia oraz bez ograniczeń spotkania informacyjne i seminaria kontaktowe dla stowarzyszeń, organizacji, szkół itd.
W seminarium kontaktowym powinno uczestniczyć co najmniej 5 osób z każdego miasta partnerskiego, tak aby zaistniała szansa na znalezienie odpowiedniego partnera do projektu z innego kraju.
W pozostałych szkoleniach powinno brać udział co najmniej 10 osób.
Grupa 1 (początek programu w maju 2021) może korzystać z oferty szkoleniowej do 31.12.2022
Grupa 2 (początek programu w październiku 2021) do 30.04.2023.

Prosimy porozumieć się partnerem niemieckim odnośnie możliwych terminów i uczestników.
Po wpłynięciu zamówienia PNWM sprawdza dostępność trenerów/ek oraz tłumaczy/ek, w podane przez Państwa terminy, tworzy spotkanie na platformie Zoom i przesyła formularz zgłoszeniowy oraz rozlicza wydarzenie z trener(k)ami i tłumacz(k)ami.

Poniżej mogą Państwo ściągnąć listę szkoleń z opisem:

Partnerstwo miast/gmin/powiatów
Szkolenie
Prosimy podać nazwy wszystkich NGO-sów / szkół / instytucji, dla których zamawiają Państwo szkolenie lub seminarium.
Z Polski:
Z Niemczech:
Z kraju trzeciego:
Prosimy wybrać pożądane szkolenie:
Prosimy wybrać, czy spotkanie ma być tłumaczone symultanicznie czy też odbyć się tylko po polsku:
Prosimy podać oczekiwaną przez Państwa liczbę uczestników z Polski:
Oczekiwana liczba uczestników z Niemiec:
Oczekiwana liczba uczestników z kraju trzeciego:
Prosimy o podanie dwóch możliwych terminów do wyboru na pierwsze spotkanie - sprawdzimy dostępność prowadzących. Przy szkoleniach trwających kilka dni, kolejne spotkania zostaną ustalone na ten dzień tygodnia tydzień później: