Online: Giełda kontaktów STEAM 24-25.9.2020

Cieszymy się, że chce Pani / Pan uczestniczyć w polsko-niemieckiej giełdzie partnerów STEAM online!

Interaktywne sesje online zorganizowane są przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) we współpracy z Klubem Młodego Odkrywcy (KMO), program koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik. Zapraszamy do udziału edukatorów z Polski i Niemiec, którzy poszukują szkoły lub organizacji partnerskiej do zaplanowania i realizacji międzynarodowych projektów wymian młodzieży między Polską, Niemcami i ew. krajem trzecim.

Termin:
24.9.2020, godz. 18-20 (I sesja na żywo)
25.9.2020, godz. 16-17.30 (II sesja na żywo)
2.10.2020, godz. 16-17.30 (III sesja na żywo - podsumowanie i kolejne kroki)

Prosimy o zgłoszenia do 20 września!

Macie Państwo pytania?
elisabeth.ritter@pnwm.org

 
1 Start 2 Complete
Motywacja do udziału i oczekiwania
Prosimy opisać młodzież, z którymi lub dla których planują Państwo zorganizować wymianę (wiek itp.).
Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
Zgoda na korzystanie z wizerunku
Wyrażam zgodę na utrwalanie podczas ww. projektu mojego wizerunku na zdjęciach oraz na ich rozpowszechnianie przez organizatorów ww. projektu w celach dokumentacyjnych i informacyjnych. W każdym momencie mam prawo do wycofania mojej zgody.

Niniejszym potwierdzam wiążąco mój udział we spotkaniach online PNWM i KMO w dniach 24-25 września oraz 2 października 2020.