Zgłoszenie udziału w 19. Polsko-Niemieckim Forum Młodzieży w Trebnitz

19. Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży 'Wymiana z zakresu kwestii zawodowych i przygotowania do zawodu' odbędzie się w dniach 14.-16.09.2021 w Zamku Trebnitz (Niemcy)

Termin zgłoszenia: do 31 sierpnia 2021

Niniejszym zgłaszam wiążąco chęć udziału w wydarzeniu. Zostałem/am poinformowany/a o opłacie w wysokości 15€ dla uczestników z Polski/20€ dla uczestników z Niemiec oraz o dopłacie do pokoju jedynki w wysokości 10€ za noc. Opłaty te uiszczę niezwłocznie w dniu przyjazdu na forum w Trebnitz.
Ważna informacja: prosimy tak zaplanować dojazd na forum i powrót z niego, aby móc uczestniczyć we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.

 
1 Start 2 Complete
Dane osobowe
Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu z Panią/Panem (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, faktura etc.)
Program
Zgłszam się do udziału w następującej grupie roboczej przed południem 15.09.2021
Zgłszam się do udziału w następującej grupie roboczej po południu 15.09.2021
Wezmę udział w spotkaniu w szkole produkcyjnej (Produktionsschule) we Frankfurcie nad Odrą 16.09.2021
Skorzystam z transportu zorganizowanego przez organizatorów forum w celu dojechania do szkoły produkcyjnej (Produktionsschule) we Frankfurcie nad Odrą 16.09.2021
Opłata za udział / faktura
Korzystanie z noclegu
Opłata za udział w projekcie wynosi 15€ dla uczestników z Polski i 20 € dla uczestników z Niemiec (z której pokryte są wyżywienie, nocleg w pokoju dwuosobowym i koszty seminarium). Czy życzą sobie Państwo fakturę?
Informacje organizacyjne
Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku
Wyrażam zgodę na utrwalanie podczas ww. wydarzenia mojego wizerunku na fotografiach i filmach oraz
na rozpowszechnianie zdjęć i filmów wraz z moim wizerunkiem przez wszystkich organizatorów Forum Młodzieży
w celach dokumentacyjnych, informacyjnych i promocyjnych. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności:

a) rozpowszechnianie w formie druku;
b) umieszczenie na stronie internetowej wszystkich organizatorów Forum Młodzieży;
c) umieszczenie na profilach wszystkich organizatorów Forum Młodzieży w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, Youtube;
d) wykorzystanie mojego wizerunku w sposób umożliwiający identyfikację mojej osoby, w tym z imienia i nazwiska, oraz przenoszenie ww. praw na osoby trzecie i udzielanie dalszych zgód na korzystanie w pełnym zakresie nabytych praw.

Zgoda ta jest ważna do momentu wycofania jej.
Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym dla rejestracji, realizacji, rozliczenia i kontroli projektu PNWM. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w projekcie.

2. Administratorem podanych danych osobowych w powyższym zakresie są organizatorzy projektu oraz Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: Alzacka 18, 03-972 Warszawa i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam. W obu biurach PNWM został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się w siedzibie Administratora: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu. Dane osobowe posiadające istotne znaczenie dla celów rozliczeniowo-księgowych będą przechowywane przez okres 10 lat, a po upływie tego terminu zostaną usunięte.

3. Przy rezerwacji noclegu konieczne jest przekazanie Państwa pełnego imienia i nazwiska do miejsca zakwaterowania. Dane te zostaną przekazane w sposób poufny w pełni zabezpieczonej formie.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

5. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ogólne warunki uczestnictwa PNWM

Niniejszym potwierdzam wiążąco mój udział w 19. Forum Młodzieży w dniach od 14. do 16.09.2021 w Trebnitz.

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym wydarzeniem!