Eksperyment Wymiana: Giełda kontaktów STEAM, 28-31.5.2020, Warszawa - zgłoszenie

Dziękujemy za zainteresowanie polsko-niemiecką Giełdą kontaktów STEAM „Eksperyment Wymiana”!

Seminarium odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w terminie 28-31 maja 2020 roku.

Klub Młodego Odkrywcy (KMO) i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zapraszają do udziału w seminarium edukatorów z Polski i Niemiec, którzy poszukują szkoły lub organizacji partnerskiej do zaplanowania i realizacji międzynarodowych projektów wymian młodzieży między Polską, Niemcami i ew. krajem trzecim.

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego do dnia 15 marca 2020 roku.

Koszt uczestnictwa wynosi 140 PLN i obejmuje: koszty programu, zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie i tłumaczenie symultaniczne. Opiekunom KMO Centrum Nauki Kopernik pokrywa połowę opłaty za udział (70 PLN). Koszty podróży zostaną zwrócone wg ryczałtów PNWM, zgodnie z kalkulatorem kosztów podróży PNWM (→Obliczanie kosztów podróży ).

Potwierdzenie udziału otrzymają Państwo drogą mailową do końca marca 2020r.

Macie Państwo pytania?
Elisabeth Ritter, elisabeth.ritter@pnwm.org
Zuzanna Michalska, zuzanna.michalska@kopernik.org.pl

*Ważna informacja: prosimy tak zaplanować dojazd na seminarium i powrót z niego, aby móc uczestniczyć we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.

Dane osobowe
Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu z Państwem (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, faktura etc.)
Wraz z kierunkowym danego kraju
Jeśli tak: Nazwa KMO, kod i miejscowość
Motywacja do udziału i oczekiwania
Precyzyjny opis podnosi Państwa szansę na znalezienie odpowiedniej organizacji/instytucji do realizacji wymiany młodzieży. Im lepiej Państwa poznajemy, tym łatwiej będzie nam dobierać odpowiednich uczestników po niemieckiej stronie.
Prosimy opisać młodzież, z którymi lub dla których planują Państwo zorganizować wymianę (wiek, cechy charakterystyczne itp.).
Udział w imprezach PNWM
Czy brała Pani/ brał Pan kiedykolwiek udział w szkoleniach, warsztatach czy innych imprezach organizowanych przez PNWM?
Skąd dowiedziała się Pani/ dowiedział się Pan o tym wydarzeniu?
Informacje prawne
Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie PNWM jest możliwe wyłącznie po akceptacji ogólnych warunków udziału oraz po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji, przeprowadzenia, rozliczenia i kontroli projektu.

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym dla rejestracji, realizacji, rozliczenia i kontroli projektu PNWM. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w projekcie.

2. Administratorem podanych danych osobowych w powyższym zakresie jest Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: Alzacka 18, 03-972 Warszawa i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam. W obu biurach PNWM został wyznaczony Inspektor Ochrony danych, z którym można skontaktować się w siedzibie Administratora: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

4. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

5.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane
Dalsze wydarzenia PNWM
Zgoda jest dobrowolna, a jej udzielenie bądź nieudzielenie nie ma wpływu na Pani/ Pana udział w imprezie PNWM.

Niniejszym zgłaszam chęć udziału w polsko-niemieckiej Giełdzie kontaktów STEAM "Eksperyment Wymiana" w dniach 28-31 maja 2020 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.