Miejsca praktyk zawodowych - formularz zgłoszeniowy

Dane dotyczące instytucji praktyk
Dane dotyczące miejsc praktyk dla młodych ludzi z Niemiec
Imię, nazwisko i inne dane np. znajomość języków, doświadczenie w pracy z młodzieżą
Np. wiek, znajomość języków, wcześniejsze doświadczenia
Zgoda na umieszczenie oferty w giełdzie praktyk
Ochrona danych
Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymogiem koniecznym do rejestracji w bazie miejsc praktyk zawodowych PNWM.

2. Administratorem Państwa danych osobowych do wyżej wymienionego celu jest Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa, Polska oraz Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam, Niemcy. W PNWM zostało powołanych dwóch Inspektorów ochrony danych, z którymi można skontaktować się pod następującymi adresami poczty elektronicznej: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org . Dane osobowe są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane aż do odwołania zgodnie z rozporządzeniem UE dot. ochrony danych (UE-RODO).

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do cofnięcia zgody i i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

4. Mogą Państwo w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie nam informacji mailowej na adres: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Wycofanie zgody nie narusza prawa do przetwarzania danych osobowych do momentu jej wycofania.

5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.