Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2024-2026 "Młodzież lokalnie: genialnie!"

Witajcie!

Dziękujemy za Wasze zainteresowanie konkursem o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2024-2026. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, poprzez który wysyłacie do nas pomysł na swój projekt konkursowy. Na tym etapie wystarczy tylko szkic projektu, nie musi on być jeszcze bardzo szczegółowy. Pamiętajcie jednak, żeby w opisie projektu pokazać nam, w jaki sposób Wasz pomysł nawiązuje do tematu przewodniego konkursu Wolontariackie zaangażowanie młodzieży na rzecz społeczności lokalnej w oparciu o kryteria oceny projektów znajdujące się w
regulaminie konkursu. Kryteria te będą także brane przez nas pod uwagę przy wyborze projektów finałowych!

Wskazówki do wypełnienia formularza:

• Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 15 września 2024 roku
Jedno partnerstwo wypełnia jeden formularz (w języku polskim bądź niemieckim). Kolejność partnerów nie ma znaczenia.
• Formularz należy wypełnić za jednym razem, tzn. nie ma możliwości zachowania rezultatów pośrednich.
• Pola oznaczone gwiazdką * mają charakter obligatoryjny, tzn. muszą zostać wypełnione.
• W przypadku, gdy po stronie jednego/wszystkich partnerstw istnieje więcej osób kontaktowych niż jedna, prosimy wymienić dodatkowe osoby w polu Dodatkowe uwagi (prosimy o podanie tych samych danych osobowych, jak w przypadku innych osób)
• Prosimy o podanie tytułu projektu zarówno w języku polskim, jak i niemieckiem
• Opis projektu może być wprowadzony tylko w języku niemieckim lub polskim

Tutaj znajdziecie wersję niemiecką poniższego formularza.

Z niecierpliwością czekamy na Wasze pomysły!

 
1 Start 2 Complete
Dane kontaktowe - Partner 1.
Dane kontaktowe - Partner 2.
Dane kontaktowe Partner 3.
Prosimy wpisać tytuł po polsku i niemiecku
Skąd dowiedzieliście się o tym konkursie?
Ogólne warunki uczestnictwa PNWM