Spojrzenie w przeszłość i razem do przodu!

dpjw

Zgłaszam wiążąco chęć udziału w organizowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) wydarzeniu Spojrzenie w przeszłość i razem do przodu! – seminarium dla nauczycielek i nauczycieli z Polski i Niemiec, zainteresowanych realizacją projektów wymian uczniowskich z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej w miejscach pamięci II wojny światowej.

Seminarium odbędzie się 10.09.2024 (spotkanie online) oraz stacjonarnie w dniach 18-21.09.2024r.

Termin zgłoszenia: najpóźniej do 14 czerwca 2024 roku.
Drogą mailową otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia. Proszę ewentualnie sprawdzić folder spam.

Informację o wynikach rekrutacji wyślemy mailowo najpóźniej do 30.06.2024 r.

 
1 Start 2 Complete
Dane osobowe
Prosimy wybrać grupę wiekową:
Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu z Państwem (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, faktura etc.)
Z numerem kierunkowym
Informacje dot. mojej szkoły
Proszę wybrać grupę wiekową uczennic i uczniów, którzy uczestniczą w wymianie polsko-niemieckiej.
Proszę krótko napisać, dlaczego chce Pan/i wziąć udział w seminarium. Jakie ma Pan/i oczekiwania wobec szkolenia?
Dotychczasowe projekty
Miejscowość, w której znajduje się szkoła partnerska z Niemiec
Proszę podać numer ostatniego projektu (wniosku), który był zarejestrowany w PNWM lub jednostce centralnej. Ewentualnie proszę podać również datę realizacji tego projektu.
Udział w imprezach PNWM
Czy brał/a Pan/i kiedykolwiek udział w szkoleniach, warsztatach lub innych imprezach organizowanych przez PNWM?
Zakwaterowanie
W przypadku zakwalifikowania do udziału w seminarium, życzy sobie Pan/i zakwaterowanie w ...
Skąd dowiedział/a się Pan/i o tym wydarzeniu?
Ogólne warunki uczestnictwa
Informacje PNWM
Zgoda jest dobrowolna, a jej udzielenie bądź nieudzielenie nie ma wpływu na Pani/Pana udział w imprezie PNWM.