Lihtar/Ліхтар

czyli latarnia dla polsko-niemiecko-ukraińskich wymian młodzieży

Budowanie kontaktów i współpracy pomiędzy młodzieżą z Polski, Niemiec i Ukrainy odgrywa obecnie szczególną rolę w działaniach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). W wyniku rosyjskiej agresji wielu ukraińskich nauczycieli i edukatorów – organizatorów projektów międzynarodowych – przebywa aktualnie w Polsce i w Niemczech. Chcąc wykorzystać potencjał i zaangażowanie tych osób na rzecz budowania współpracy trójstronnej, PNWM powołała do życia projekt „Lihtar /Ліхтар” (pol. latarnia).

Obecnie PNWM poszukuje polskiej doświadczonej organizacji pozarządowej lub instytucji edukacyjnej działającej na rzecz młodzieży, która stałaby się partnerem w projekcie „Lihtar /Ліхтар”. Zaangażowanie we współpracę trójstronną i rozszerzenie oferty programowej zaowocuje realizacją ciekawych projektów międzynarodowych oraz podniesie widzialność organizacji.

Termin nadsyłania koncepcji działania „Lihtar /Ліхтар”: do 20 lipca 2023 r.

 
1 Start 2 Plan finansowy 3 Warunki uczestnictwa 4 Complete
Dane wnioskodawcy

Osoba do kontaktu

Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu oraz potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy

Dane o projekcie

Termin realizacji projektu

(maks. 800 znaków)
(maks. 800 znaków)
(maks. 1600 znaków) - Prosimy pamiętać, że na zaplanowane w ramach programu rocznego szkolenia, programy specjalistyczne i spotkania młodzieży (online, hybrydowe lub tradycyjne) podmiot składa do PNWM odrębne wnioski o dofinansowanie w ramach stałej oferty PNWM. Przedsięwzięcia powinny jednak zostać przedstawione w tym punkcie.