Języki

Zgłoszenia do udziału w seminarium kończącym projekt PNWM "Razem osiągniemy więcej"

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 8 września 2016 r.
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Do dnia 15 września otrzymają Państwo informację potwierdzającą uczestnictwo wraz z aktualnym programem i dalszymi informacjami organizacyjnymi.

Termin spotkania: 24.–26.10.2016
Miejsce spotkania: Schloss Trebnitz: http://www.schloss-trebnitz.de

Pytania dot. projektu i spotkania prosimy kierować do Izabeli Stapf (izabela.stapf@dpjw.org; 0049 331 2847946)

Dane kontaktowe zgłaszającego

Dalsze informacje

Informacje organizacyjne

Chodzi o zapewnienie odpowiedniej liczby tłumaczy - prosimy o zaznaczenie jedynie biegłej znajomości j. niemieckiego.

Zgłoszenie na spotkanie jest wiążące. Udział w spotkaniu jest bezpłatne. Przewidujemy zwroty kosztów podróży, maksymalnie do kwoty 2 klasy biletu kolejowego.

Aby wysłać proszę kliknąć na "Dodaj"