Języki

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Administratorzy niniejszych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Odnosimy się wobec Państwa danych osobowych poufnie i odpowiednio do ustawowych przepisów o ich ochronie oraz niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.
Korzystanie z naszej strony internetowej możliwe jest z reguły bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach wymagane są wybrane dane osobowe (na przykład nazwisko, adres lub adresy poczty elektronicznej), dzieje się tak, na ile jest to możliwe, na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w internecie (na przykład przy komunikacji elektronicznej / e-mail) może zawierać luki bezpieczeństwa. Ochrona danych przed osobami trzecimi nie zawierająca luk bezpieczeństwa nie jest możliwa.

Cookies, czyli ciasteczka

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. „cookies”, ciasteczka. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód w Państwa komputerze, nie zawierają też wirusów. Cookies służą do tego, by nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i zapamiętywane przez Państwa wyszukiwarkę.
Większość używanych przez nas cookies to tzw. „session-cookies”, automatycznie kasowane po zakończeniu przez Państwa odwiedzin naszej strony. Inne cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym, dopóki ich Państwo nie usuniecie. To właśnie te ciasteczka umożliwiają nam rozpoznanie Państwa wyszukiwarki przy ponownej Waszej wizycie.
Mogą Państwo tak dostosować ustawienia wyszukiwarki, aby natychmiast zostać poinformowanym o używaniu cookies, i umożliwić ich używanie wyłącznie w poszczególnych przypadkach. Można także wykluczyć ich akceptację w pewnych przypadkach lub wykluczyć je całkowicie, możecie też Państwo aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. Informujemy równocześnie, że po dezaktywowaniu cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Zapisywanie danych dostępowych w plikach dziennika serwera (log)

Dostawca usług internetowych automatycznie zbiera i zapisuje informacje w tzw. logach, automatycznie przekazywanych do nas przez Państwa wyszukiwarkę. Są to:

  • typ i wersja wyszukiwarki
  • używany system operacyjny
  • referrer URL (ostatnio odwiedzona strona)
  • godzina wysłania zapytania do serwera

Danych nie da się przyporządkować do konkretnych osób. Nie dokonuje się połączenia tych danych z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie późniejsze sprawdzenie danych, jeżeli otrzymamy konkretne wskazówki wykorzystywania ich niezgodnie z prawem.

Prawo do informacji, kasowania, blokowania

Macie Państwo prawo, aby w każdej chwili otrzymać bezpłatną informację na temat swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu ich przetwarzania, jak również prawo do poprawiania, blokowania lub skasowania tych danych. W przypadku jakichkolwiek pytań na temat danych osobowych możecie Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas pod adresem podanym w Impressum.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu opublikowanych przez nas w Impressum danych kontaktowych w celu przesyłania niepożądanej reklamy elektronicznej i materiałów informacyjnych. Administratorzy niniejszych stron zastrzegają sobie wszczęcie kroków prawnych w przypadku niepożądanej informacji reklamowej, na przykład poprzez e-maile będące spamem.