Fit for Diversity 2019

Zgłaszam swój udział w seminarium „Fit for Diversity“ , które odbędzie się w dniach 29 maja –1 czerwca 2019 r. w Hamburgu (Niemcy). Moje zgłoszenie jest wiążące.

Opłata za udział w całym programie seminarium wynosi 140 PLN i obejmuje nocleg w pokoju dwuosobowym, wyżywienie i koszty programu. Częściowy zwrot kosztów podróży nastąpi zgodnie z wytycznymi PNWM.

Seminarium skierowane jest do polskich i niemieckich nauczycieli(-ek) oraz opiekunów(-ek) grup młodzieżowych, planujących i realizujących projekty polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Termin zgłoszenia : najpóźniej do 29 marca 2019 roku.

*Ważna informacja: prosimy tak zaplanować dojazd na szkolenie i powrót z niego, aby móc uczestniczyć we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.

Potwierdzenie udziału otrzymają Państwo drogą mailową.

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa do 5 kwietnia 2019 r. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo przedłużenia tego terminu. Już teraz prosimy o Państwa wyrozumiałość!

Dane osobowe
Prosimy wybrać grupę wiekową:
Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu z Państwem (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, faktura etc.)
Wraz z numerem kierunkowym danego kraju
Uzasadnienie woli uczestnictwa
Zgłoszenie z instytucją partnerską
Podczas rejestracji na seminarium priorytetowo traktowane będą zgłoszenia przedstawicieli instytucji partnerskich prowadzących wymianę młodzieży.
Zakwaterowanie
Uczestnikom i uczestniczkom imprezy zapewniamy zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Zarezerwowaliśmy także kilka pokoi jednoosobowych, jednak nie wystarczy ich dla wszystkich. Prosimy o wyrozumiałość. Za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym PNWM doliczy do opłaty za udział w imprezie dodatkowe 120 PLN. Czy chce Pan(i) zarezerwować miejsce w pokoju jednoosobowym?
Udział w imprezach PNWM
Czy brał(a) Pan(i) kiedykolwiek udział w szkoleniach, warsztatach lub innych imprezach organizowanych przez PNWM?
Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o tym wydarzeniu?
Informacje prawne
Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie PNWM jest możliwe wyłącznie po akceptacji ogólnych warunków udziału oraz po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji, przeprowadzenia, rozliczenia i kontroli projektu.

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym dla rejestracji, realizacji, rozliczenia i kontroli projektu PNWM. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w projekcie.

2. Administratorem podanych danych osobowych w powyższym zakresie są organizatorzy projektu oraz Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: Alzacka 18, 03-972 Warszawa i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam. W obu biurach PNWM został wyznaczony Inspektor Ochrony danych, z którym można skontaktować się w siedzibie Administratora: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

4. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

5.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane
Dalsze wydarzenia PNWM
Zgoda jest dobrowolna, a jej udzielenie bądź nieudzielenie nie ma wpływu na Pani/ Pana udział w imprezie PNWM.

Niniejszym zgłaszam chęć udziału w seminarium PNWM "Fit for Diversity" w dniach 29.05-1.06.2019 w Hamburgu.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym programem!