MANUFAKTURA ANIMACJI JĘZYKOWEJ – seminarium dla organizatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży

Czas i miejsce: 19-22.09.2019, Otrębusy pod Warszawą
Termin zgłoszenia: najpóźniej do 29 lipca 2019 r.

Niniejszym zgłaszam wiążąco chęć udziału w seminarium „Manufaktura animacji językowej” forganizatorów oraz opiekunów grup młodzieżowych z Polski i z Niemiec, planujących i realizujących projekty międzynarodowej wymiany młodzieży.
Ważna informacja: Szkolenie ma charakter warsztatowy, jest całością, która ma swoją dynamikę. W związku z tym prosimy tak zaplanować dojazd na szkolenie i powrót z niego, aby móc uczestniczyć we wszystkich przewidzianych punktach programu. Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu otrzymają osoby, które wezmą udział we wszystkich planowanych zajęciach merytorycznych.

Po wysłaniu zgłoszenia otrzyma Pani/Pan kopię zgłoszenia na adres e-mailowy podany w niniejszym formularzu jako kontaktowy.

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa do dnia 2 sierpnia 2019 r. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo przedłużenia tego terminu. Już teraz prosimy o Państwa wyrozumiałość.

Dane osobowe
Prosimy wybrać grupę wiekową:
Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu z Państwem (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, faktura etc.)
Wraz z kierunkowym danego kraju
Udział w imprezach PNWM
Czy brała Pani/ brał Pan kiedykolwiek udział w szkoleniach, warsztatach czy innych imprezach organizowanych przez PNWM?
Informacje merytoryczne
Przypominamy, że warsztaty skierowane są do osób aktywnie zaangażowanych w organizację lub prowadzenie wymian młodzieżowych.
Zakwaterowanie
Za udział w ww. seminarium pobierana jest opłata w wysokości 140 PLN. O jej przelew poprosimy w mailu potwierdzającym udział w seminarium.

Uczestnikom seminarium zapewniamy zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (objęte w opłacie za udział). Zarezerwowaliśmy także kilka pokoi jednoosobowych, jednak nie wystarczy ich dla wszystkich. Prosimy o wyrozumiałość. Za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym PNWM doliczy do opłaty za udział dodatkowe 120 PLN (płatne indywidualnie w recepcji hotelu). Czy w przypadku zakwalifikowania się do udziału w seminarium chce Pani/ Pan zarezerwować miejsce w pokoju jednoosobowym?
Skąd dowiedziała się Pani/ dowiedział się Pan o tym wydarzeniu?
Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym dla rejestracji, realizacji, rozliczenia i kontroli projektu PNWM. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w projekcie.

2. Administratorem podanych danych osobowych w powyższym zakresie jest Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: Alzacka 18, 03-972 Warszawa i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam. W obu biurach PNWM został wyznaczony Inspektor Ochrony danych, z którym można skontaktować się w siedzibie Administratora: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

4. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane
Ogólne warunki uczestnictwa
Dalsze wydarzenia PNWM
Zgoda jest dobrowolna, a jej udzielenie bądź nieudzielenie nie ma wpływu na Pani/ Pana udział w imprezie PNWM.

Niniejszym zgłaszam wiążąco chęć udziału w „Manufakturze animacji językowej” w dniach 19-22 września 2019 r. w Otrębusach.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym programem!