Languages

Teamwork-Dreamwork, 10-14.02.2016, Drezno (Niemcy)

Termin zgłoszenia:do dnia 10 grudnia 2015 roku (czwartek)
Termin i miejsce seminarium: 10-14.02.2016, Drezno (Niemcy)

Po wysłaniu zgłoszenia otrzyma Pani/Pan potwierdzenie mailem.

Do 18.12.2015 otrzyma Pani/Pan informację o wynikach rekrutacji. Pierwszeństwo będą miały partnerstwa, tzn. jeśli na seminarium zgłoszą się oddzielnie przedstawiciele obu szkół partnerskich.

Prosimy o kompletne i wyczerpujące odpowiedzi na poszczególne pytania! Pomoże nam to w rekrutacji.

Dane adresowe szkoły

Ulica i numer domu.

+48

Wymagana forma: np. 225188932

+48

Wymagana forma: np. 225188932

Dane osoby zgłaszającej się
+48

W formie: XXXXXXXXX

Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę, podamy Pani/Pana dane kontaktowe innym uczestnikom seminarium w celu np. wspólnego dojazdu lub/i ponownego kontaktu po seminarium.

Inne infomacje

Prosimy opisać w kilku zdaniach swoje dotychczasowe doświadczenia w organizowaniu polsko-niemieckich wymian uczniów.

Prosimy napisać kilka zdań o sobie. Profile te będą udostępniane innym uczestnikom szkolenia.

Dane dotyczące niemieckiej szkoły partnerskiej

Ulica i numer domu.

D-
!

Prosimy, aby na szkolenie zgłaszały się jedynie te osoby, które mogą uczestniczyć w całym szkoleniu (od środy do soboty wieczorem włącznie).
Wcześniejszy wyjazd lub późniejszy przyjazd wymaga uprzedniej zgody PNWM.
Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydamy osobom, które pozostaną do końca szkolenia.

Tutaj można zamieścić dodatkowe informacje, którymi chce się Pani/Pan podzielić z organizatorami.