Sprachen

Produkty historii? Stanowiska, cele i granice edukacji historyczno-obywatelskiej w Polsce i w Niemczech. Seminarium dla animatorów pracy z młodzieżą

Termin zgłoszenia: najpóźniej do 28 maja 2012.

Termin i miejsce seminarium:
06-12.08.2012 w Szczecinie/Berlinie
10-16.11.2012 w Warszawie

Udział w obu częściach seminarium jest obowiązkowy.

Po wysłaniu zgłoszenia otrzyma Pani/Pan potwierdzenie mailem.

Do 18.06.2012 otrzyma Pani/Pan informację o wynikach rekrutacji.

Prosimy o kompletne i wyczerpujące odpowiedzi na poszczególne pytania!

+48
Inne informacje

Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę, podamy Pani/Pana dane kontaktowe innym uczestnikom seminarium w celu np. wspólnego dojazdu lub/i ponownego kontaktu po seminarium.

UWAGA:

Udział w obu częściach seminarium jest obowiązkowy.
Ponadto oczekujemy, że każdy uczestnik zaangażuje się w opracowywanie materiałów metodycznych dla animatorów. Zapewniamy przy tym wsparcie merytoryczne oraz kompleksowe, dwujęzyczne opracowanie materiałów (redakcja, tłumaczenie, oprawa graficzna).
Niniejszym zgłaszam się do obowiązkowego udziału w seminarium „Produkty historii? Stanowiska, cele i granice edukacji historyczno-obywatelskiej w Polsce i w Niemczech“. W przypadku zakwalifikowania mnie zobowiązuję się do udziału w seminarium w podanych terminach.