Seminarium "Fit for Diversity", 9-12 maja w Gdańsku

Ważne informacje:
Udział w całości seminarium jest warunkiem uczestnictwa.
Po wysłaniu zgłoszenia otrzyma Pani/Pan potwierdzenie mailem.
O wynikach rekrutacji poinformujemy najpóźniej do 4 kwietnia 2018 r.

Dane uczestnika
Informacje dotyczące udziału w seminarium
*Liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona
Uzasadnienie chęci udziału w seminarium