Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

  • Następny termin składania wniosków do 30 kwietnia 2021 r.
  • Decyzja dotycząca przyznania dofinansowania zostanie podjęta w ciągu 4 tygodni od ww. terminu.
  • Pola z * są obowiązkowe.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Piotrem Kwiatkowskim
piotr.kwiatkowski@pnwm.org
Zapraszamy do wzięcia udziału w programie!

 
1 Start 2 Plan finansowy 3 Warunki uczestnictwa 4 Complete
Dane wnioskodawcy

Osoba do kontaktu

Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu oraz potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy

Dane o projekcie

Termin realizacji projektu

(maks. 800 znaków)
(maks. 800 znaków)
(maks. 1600 znaków) - Prosimy pamiętać, że na zaplanowane w ramach programu rocznego szkolenia, programy specjalistyczne i spotkania młodzieży (online, hybrydowe lub tradycyjne) podmiot składa do PNWM odrębne wnioski o dofinansowanie w ramach stałej oferty PNWM. Przedsięwzięcia powinny jednak zostać przedstawione w tym punkcie.