Eurocamp 2019 (zgłoszenie)

Niniejszym zgłaszam się na trójstronne seminarium „Voting4Europe – Young European Elections 2019” dla osób w wieku od 18-28 lat, zaangażowanych w tematykę europejską oraz unijną, odbywające się w dn. 25-28 kwietnia 2019 r. w Strasburgu (Francja). Termin przyjazdu: 24 kwietnia.

Termin zgłoszeń mija 24 lutego 2019 r. Po upływie terminu poinformujemy wszystkich o statusie ich zgłoszenia i roześlemy do wybranych osób formularz wiążącego potwierdzenia udziału.

Po wysłaniu formularza, otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia drogą mailową.

Dane osobowe
Prosimy wybrać grupę wiekową:
Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu z Państwem (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, faktura etc.)
Wraz z kierunkowym danego kraju
jeśli nie jest Pan/Pani członkiem/członkinią w żadnej organizacji, prosimy wstawić x
Motywacja
Prosimy o opisanie swojego zainteresowania się tematyką europejską i polityką unijną.
Prosimy o podanie swojej motywacji udziału w Eurocampie 2019.
Zakwaterowanie
Przyjmuję do wiadomości, że uczestnikom spotkania zapewniane jest zakwaterowanie w pokojach dwu- lub wieloosobowych w European Youth Center (Strasburg, Francja). Zakwaterowanie w innym miejscu lub w innym rodzaju pokoju nie jest możliwe i nie będzie opłacone przez organizatorów.
Informacje o kosztach
Organizatorzy pokrywają w całości koszty programu, wyżywienia i zakwaterowania.
Uczestnicy zobowiązani są zorganizować sobie przy- i wyjazd we własnym zakresie tak, aby móc brać udział w całości seminarium.
Spotkanie rozpoczyna się 25 kwietnia z rana i kończy się 28 kwietnia ok. godz. 10.
Dla osób, które nie mają możliwości dotarcia 25 kwietnia w godz. porannych do Strasburga ze względu na daleki dojazd, zapewniamy jeden dodatkowy nocleg z 24 na 25 kwietnia.
Koszty podróży zostaną uczestnikom zwrócone po zakończeniu się seminarium za bilety przejazdu drugą klasą względnie za przelot w klasie ekonomicznej do maksymalnej kwoty 1.000 zł (tam i z powrotem) na podstawie oryginalnych biletów.
Udział w imprezach PNWM
Czy brała Pani/ brał Pan kiedykolwiek udział w szkoleniach lub warsztatach organizowanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) lub w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży wspartej finansowo przez PNWM?
Skąd dowiedziała się Pani/ dowiedział się Pan o tym wydarzeniu?
Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym dla rejestracji, realizacji, rozliczenia i kontroli projektu PNWM. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w projekcie.

2. Administratorem podanych danych osobowych w powyższym zakresie jest Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: Alzacka 18, 03-972 Warszawa i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam. W obu biurach PNWM został wyznaczony Inspektor Ochrony danych, z którym można skontaktować się w siedzibie Administratora: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

4. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane
Ogólne warunki uczestnictwa
Dalsze wydarzenia PNWM
Zgoda jest dobrowolna, a jej udzielenie bądź nieudzielenie nie ma wpływu na Pani/ Pana udział w imprezie PNWM.

Niniejszym zgłaszam chęć udziału w Voting4Europe – Young European Elections Campus 2019 w dniach 25-28.04.2019 w Strasburgu (Francja).