Mój sąsiad Polska, mój sąsiad Niemcy - Polsko-niemiecki wieczór kulturalny

Za pomocą poniższego formularza możesz przesłać nam swoje zgłoszenie na polsko-niemiecki wieczór kulturalny pod tytułem "Mój sąsiad Polska, mój sąsiad Niemcy". Wraz z nim prosimy o przesłanie utworu, który chciał(a)byś zaprezentować podczas wieczoru. Prosimy zgłaszać utwory wyłącznie w języku polskim, niemieckim lub angielskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 maja 2019 roku!

Odbędą się dwa wieczory kulturalne: 14 czerwca w Warszawie (Goethe-Institut) i 5 lipca 2019 roku
w Berlinie (Instytut Polski).

Do 22 maja 2019 r. poinformujemy Cię, czy Twój utwór został wybrany do prezentacji na warszawskiej scenie.
Autorki i autorzy dwóch najlepszych utworów zostaną dodatkowo zaproszeni na nasz koszt do udziału w imprezie w Berlinie. Pozostałym wybranym osobom gwarantujemy zwrot kosztów przejazdu na imprezę w Warszawie (szczegółowe informacje dotyczące zasad rozliczania kosztów przejazdu w PNWM zostaną przesłane w późniejszym terminie w mailu potwierdzającym udział w wieczorze kulturalnym).

PNWM ma prawo do odrzucenia utworów o obraźliwych treściach oraz naruszających elementarne normy społeczne.

Potwierdzenie przesłania niniejszego zgłoszenia otrzymasz drogą elektroniczną.

Czekamy i cieszymy się na Twoje zgłoszenie!

Ina & Jonas
wolontariusze PNWM

Dane osobowe
Prosimy wybrać grupę wiekową:
Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu z Państwem (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, faktura etc.)
Wraz z kierunkowym danego kraju
Zgłoszenie

Wraz z przekazaniem Organizatorowi (PNWM) swojego utworu, udzielam mu licencji na jego wykorzystanie. W związku z tym oświadczam, że:
a. przysługują mi autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego utworu oraz do wszystkich części wchodzących w jego skład,
b. jestem uprawniony/a do korzystania z wchodzących w skład utworu części na podstawie licencji obejmującej uprawnienie do upoważnienia innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji,
c. udzielona Organizatorowi licencja obejmuje uprawnienie do korzystania z wchodzących w skład utworu części w nieograniczonym zakresie na wszystkich wskazanych w ust. 1 polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,
d. zgłoszony utwór nie narusza majątkowych ani osobistych praw autorskich jakichkolwiek osób trzecich, a także prawa do wizerunku.
Organizator konkursu otrzymuje prawo do wykorzystania nadesłanego utworu w następujących obszarach:
a. Nagrywanie i powielanie
b. Rozpowszechnianie kopii, na których rejestrowane są utwory;
c. Rozpowszechnianie utworów poprzez publiczne wykonanie, wystawę, pokaz, projekcję, reprodukcję, emisję i retransmisję oraz publiczny dostęp do utworów niezależnie od czasu i miejsca.

Prosimy zaznaczyć:
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt avi mov mp3 wav zip.
Udział w imprezach PNWM
Czy brała Pani/ brał Pan kiedykolwiek udział w szkoleniach, warsztatach czy innych imprezach organizowanych przez PNWM?
Skąd dowiedziała się Pani/ dowiedział się Pan o tym wydarzeniu?
Informacje prawne
Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie PNWM jest możliwe wyłącznie po akceptacji ogólnych warunków udziału oraz po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji, przeprowadzenia, rozliczenia i kontroli projektu.

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym dla rejestracji, realizacji, rozliczenia i kontroli projektu PNWM. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w projekcie.

2. Administratorem podanych danych osobowych w powyższym zakresie jest Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: Alzacka 18, 03-972 Warszawa i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam. W obu biurach PNWM został wyznaczony Inspektor Ochrony danych, z którym można skontaktować się w siedzibie Administratora: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

4. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

5.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane
Dalsze wydarzenia PNWM
Zgoda jest dobrowolna, a jej udzielenie bądź nieudzielenie nie ma wpływu na Pani/ Pana udział w imprezie PNWM.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym programem!