Forum dialogu: Różnorodność

Niniejszym zgłaszam się na seminarium „Forum Dialogu: Różnorodność” dla niezależnych trenerek i trenerów, referentek i referentów ds. edukacji i pedagożek i pedagogów placówek kształceniowych, odbywające się w dn. 25-27 marca 2019 r. w Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach.

Otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia drogą mailową.

Termin zgłoszeń mija 21 stycznia 2019 r . Po upływie terminu poinformujemy wszystkich o statusie ich zgłoszenia i roześlemy formularz wiążącego potwierdzenia udziału do 25 stycznia 2019 r.
Osoby, które się zakwalifikują, zostaną poproszone o uiszczenie opłaty w wysokości 110 PLN. Opłata pokrywa koszty seminarium, materiałów, wyżywienia i zakwaterowania w pokoju jednoosobowym.

Dane osobowe
Prosimy wybrać grupę wiekową:
Adres mailowy będzie wykorzystywany do dalszego kontaktu z Państwem (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, faktura etc.)
Wraz z kierunkowym danego kraju
P
Treści seminarium
Tematy wymienione przez wszystkich zainteresowanych seminarium zostaną zebrane i uwzględnione podczas pierwszej części seminarium.
Czy istnieją tematy, zjawiska lub zmiany, które mają wpływ na Pana/Pani pracę i/lub pracę Pana/Pani instytucji (w wymianie polsko-niemieckiej)? Czy jest coś, o czym Pana/Pani zdaniem dyskutuje się w sąsiednim kraju, ale wie Pan/Pani o tym zbyt mało? Jaki temat chciałaby Pani/ chciałby Pan omówić podczas seminarium?
Udział w imprezach PNWM
Czy brała Pani/ brał Pan kiedykolwiek udział w szkoleniach, warsztatach czy innych imprezach organizowanych przez PNWM?
Skąd dowiedziała się Pani/ dowiedział się Pan o tym wydarzeniu?
Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym dla rejestracji, realizacji, rozliczenia i kontroli projektu PNWM. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w projekcie.

2. Administratorem podanych danych osobowych w powyższym zakresie jest Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: Alzacka 18, 03-972 Warszawa i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam.
W obu biurach PNWM zostali wyznaczeni inspektorzy ochrony danych, z którymi można skontaktować się w siedzibie Administratora pod następującym adresem: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i będą przechowywane przez okres pięciu lat od momentu zakończenia projektu. Dane osobowe posiadające istotne znaczenie dla celów rozliczeniowo-księgowych będą przechowywane przez okres dziesięciu lat, a po upływie tego terminu zostaną usunięte.

3. W nawiązaniu do Państwa danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

4. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność
z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ogólne warunki uczestnictwa
Dalsze wydarzenia PNWM
Zgoda jest dobrowolna, a jej udzielenie bądź nieudzielenie nie ma wpływu na Pani/ Pana udział w imprezie PNWM.

Niniejszym zgłaszam chęć udziału w imprezie PNWM w dniach 25-27.03.2019 w Frankfurcie nad Odrą i Słubicach.