SpeedDating - giełda partnerstw polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, 17-20.11.2019 w Poczdamie

Dziękujemy za zainteresowanie giełdą partnerstw polsko-niemieckiej wymiany młodzieży "SpeedDating"!

Giełda odbędzie się w schronisku młodzieżowym w Poczdamie-Babelsbergu w terminie od 17 do 20.11.2019 roku.

Do udziału w giełdzie polsko-niemieckich partnerstw pozaszkolnych zapraszamy osoby, które
- chcą nawiązać partnerstwo w polsko-niemieckiej wymianie pozaszkolnej,
- już realizują (realizowały) wymiany i szukają nowych organizacji partnerskich z Niemiec,
- myślą „to jest to!”, ale nie wiedzą, jak się za wymianę zabrać.

W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń niż miejsc, zastrzegamy sobie prawo do wyboru uczestników. Uczynimy wszystko, aby tak dobrać polskich i niemieckich uczestników, aby umożliwić znalezienie organizacji partnerskiej.

O wynikach rekrutacji poinformujemy drogą mailową. Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają jednocześnie dalsze wskazówki organizacyjne dotyczące programu, dojazdu i zakwaterowania.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania pod adresem mailowym: gieldapartnerstw@pnwm.org.

Dane osobowe
Adres mailowy zostanie wykorzystany do dalszego kontaktu z Państwem (m.in. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia).
Wraz z kierunkowym danego kraju
Motywacja do udziału i oczekiwania wobec giełdy partnerstw
Precyzyjny opis podnosi Państwa szansę na znalezienie odpowiedniej organizacji/instytucji do realizacji wymiany polsko-niemieckiej. Im lepiej Państwa poznamy, tym łatwiej będzie nam dokonać wyboru uczestników po niemieckiej stronie.
Jeśli tak, jakie? Proszę krótko opisać.
Prosimy opisać młodzież, z którymi lub dla których planują Państwo zorganizować wymianę (wiek, cechy charakterystyczne itp.).
Im precyzyjniejszy Państwa opis, tym łatwiej będziemy mogli zrealizować Państwa życzenia przy wyborze niemieckich uczestników.
Znajomość języków obcych
Znajomość języków obcych nie ma znaczenia przy wyborze uczestników. Pomoże nam ocenić jedynie zapotrzebowanie na tłumaczenie.
Udział w imprezach PNWM
Czy brali Państwo kiedykolwiek udział w szkoleniach, warsztatach czy innych imprezach organizowanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży?
Skąd dowiedzieli się Państwo o giełdzie partnerów?
Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym dla rejestracji, realizacji, rozliczenia i kontroli projektu PNWM. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w projekcie.

2. Administratorem podanych danych osobowych w powyższym zakresie jest Organizacja „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: Alzacka 18, 03-972 Warszawa i Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam. W obu biurach PNWM został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się w siedzibie Administratora: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie
z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

4. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane
Ogólne warunki uczestnictwa
Dalsze wydarzenia PNWM
Zgoda jest dobrowolna, a jej udzielenie bądź nieudzielenie nie ma wpływu na Pani/ Pana udział w imprezie PNWM.

Niniejszym zgłaszam chęć udziału w giełdzie partnerstw polsko-niemieckiej wymiany młodzieży "SpeedDating" w dniach 17-20.11.2019 w Poczdamie.