Języki

Przy wniosku zbiorczym pod numerem dotacji widzę ' wszystkie'' Czy tak jest poprawnie? Jak i kiedy otrzymamy numer dotacji?

Ten stan oznacza, że wyświetlone zostaną wszystkie pojedyncze wnioski w danym roku budżetowym zawarte przez Państwa we wniosku zbiorczym.

Czy mogę we "wniosku jc" skorygować w dół dane wpisane przez podmiot?

Tak, zaleca się wręcz, aby jednostka centralna korygowała brakujące lub nieprawdziwe informacje wnioskodawców.

Czy mogę kliknąć na przycisk złożenie wniosku zbiorczego dopiero w momencie, kiedy oryginał wniosku będzie kompletny?

Jest zasadne, aby nacisnąć ten przycisk w momencie, kiedy wniosek jest komplety i można do wysłać do PNWM.

Subskrybuje zawartość