Języki

Zgłoszenie na szkolenie

W tym miejscu można zgłosić zapotrzebowanie na szkolenie z WEB-SOWY lub Wytycznych PNWM!

W jaki sposób korzystać z przycisku "podpis"

Przycisk tan ma następującą funkcję: informuje o tym, czy w jednostce centralnej lub PNWM znajduje się podpis partnera (jako kopia lub oryginał).

Pole finansowanie jest nieaktywne. Czym może być to spowodowane?

Niestety nie mamy jeszcze odpowiedzi na to pytanie. Czasem tak się zdarza. W takich wypadkach, gdy zaobserwują Państwo taką sytuację prosimy o kontakt z PNWM.

Jak znajdę moje wnioski jako jednostka centralna, na które wpisałaµ do SOWY decyzje finansowe?

Wnioski z taką informacją znajdują się w module wniosek zbiorczy, zakładce przyporządkowane wnioski. Prosimy włączyć widok decyzja wstępna. Poniżęj znajduje się screenshot z opisem.

Subskrybuje zawartość