Języki

Co oznacza skrót MMWK i MMDO

Skróty oznaczają:
MMWK - maksymalna możliwa wnioskowana kwota
MMDO - maksymalna możliwa decyzja ostateczna