Języki

Jak rejestrować wniosek podmiotu już istniejącego w SOWIE, a nie przyporządkowanego mojej jednostce centralnej?

Proszę złożyć nowy wniosek w module "wniosek pojedynczy" za pomocą przycisków Nowy P, Nowy D.

Następnie dodać obydwóch partnerów przyciskiem "dodaj".
Wyświetla się nowe okno, w którym należy wybrać widok "wszystkie" (to również wybór domyślny), teraz znaleźć podmiot. Jeśli jest on przyporządkowany innej jednostce centralnej, to proszę wybrać go i tyle. Nie trzeba go zarejestrować ponownie pod własnym numerem.

Próba zapisania wniosku w tym momencie doprowadzi do komunikatu błędu. Naciśnięciem "Z" obok obcej jednostki centralnej pojawia się okno z tabelką Państwa JC, obcej JC i PNWMu (lub też innych potencjalnie możliwych do wyboru jednostek centralnych). Należy tu wybrać właściwą (najprawdopodobnije będzieto jednostka, pod jaką jesteście Państwo zalogowani) i potwierdzić OKem.

Proszę jeszcze ręcznie wpisać nowy numer WP (obok przycisku "Z") po stronie własnego polskiego wnioskodawcy. Teraz można zapisać.
Tym sposobem da się unikać podwójne złożenie podmiotu w SOWIE pod różnymi numerami.