Języki

instrukcja uruchomienia WEB-Sowa wariant 2

Instalacja i konwersja do darmowej wersji Java

Aby dokonać konwersji Oracle Java do darmowej wersji Open Java, na której opiera się oprogramowanie WEB-SOWA należy wykonać następujące kroki:

 

Red Hat Open JRE

Red Hat zapewnia implementację darmowego standardu Java. Można go pobrać z następującego adresu:

https://developers.redhat.com/products/openjdk/download

Wymagany jest 32-bitowy system JRE 8 dla systemu Windows.

Rozpakuj plik ZIP i zapisz go w dowolnie wybranym miejscu np.:

C:\Program Files (x86)\RedHat\java-1.8.0-openjdk-jre-1.8.0.322

 

OpenWebstart

Darmowy OpenWebStart kontynuuje pracę w standardzie WebStart, który nie jest już bezpłatnie obsługiwany przez Oracle Java. OpenWebStart można pobrać z następującego adresu:

https://openwebstart.com/download/

Rozpakuj plik ZIP i uruchom instalator. Wybierz język i folder instalacyjny oraz pozostaw zaznaczenie plików JNLP.

Po instalacji uruchom program konfiguracyjny „Ustawienia OpenWebStart”:

Następnie przejdź do punktu nawigacyjnego „JVM Manager” po lewej stronie. Za pomocą przycisku „Add local…“ przejdź do folderu instalacyjnego Red Hat Open JRE i potwierdź przyciskiem „Open”:

Dodane środowisko JRE znajduje się teraz na liście:

Następnie wprowadź następujące zmiany za pomocą przycisku „Settings…”:

  • zaktualizuj strategię: należy użyć lokalnej JVM
  • standardowy adres URL serwera dla aktualizacji: pozostaw ustawienie domyślne
  • producent: Oracle Corporation

Potwierdź ustawienia za pomocą „OK”.

Wybierz z menu po lewej stronie zakładkę „Logging”, a następnie w sekcji "Log Console" ustaw wartość "Show" i potwierdź przyciskiem "OK":

Odinstaluj Oracle Java

Istniejącą instalację Oracle Java można teraz odinstalować.

WEB-SOWA i Test-SOWA

Następnie można uruchomić oprogramowanie WEB-SOWA, również w wersji testowej Test-SOWA.

Pobierz plik JNLP jak zwykle (Web-SOWA):

http://sowa.dpjw.org/zst-client/

lub

http://test-sowa.dpjw.org/zst-client/ (wersja testowa)

Kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć. Powinien zostać wyświetlony ekran powitalny OpenWebStart:

Następnie otworzy się prośba o uwierzytelnienie dla użytkownika „zst” (prawdopodobnie dwa razy):

Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych przyciskiem „OK”, w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się pasek ładowania, a klient SOWA zostanie pobrany:

Następnie otworzy się okienko logowania do WEB-SOWY:

 

ZałącznikWielkość
RedHat_Java_26042022_pl.pdf564.96 KB