Języki

Zakładka „Kontrola JC“

Zakładka „Kontrola JC“:

Zakładka „Kontrola JC“ jest widoczna tylko dla jednostki centralnej (nie dla PNWM) i może zostać wykorzystana poprzez nacisnięcie przycisku „wygenerować sprawozdanie“ do wygenerowania sprawozdania jednostki centralnej. Sprawozdanie zawiera cztery pola do edytowania, które w raporcie wykazywane są w tabeli 7.

Nowością jest możliwość zaznaczenia kilku rodzajów kontroli jednocześnie. Wpisane już kontrole zostaną przeniesione do nowej wersji oprogramowania.

We wniosku pojedynczym w zakładce „Kontrola” dołączone zostało nowe pole do wpisania rzeczywistej (po kontroli) ilości uczestników. To pole jest polem obowiązkowym w przypadku rodzaju kontroli „Listy i korespondencja“. Rozliczona przez wnioskodawcę ilość uczestników będzie pobierana z zakładki „Dane wniosku“- „uczestnicy faktycznie” z odpowiedniej linijki (DE lub PL). Jeśli do tabeli nie są wpisani jeszcze uczestnicy, pobiarene będą dane z tabeli „uczestnicy plan”.

We wniosku pojedynczym w zakładce „Finanse“ i „Finanse JC“ dodano nowe pola do wpisu oddzielnych wydatków: „wydatki zakwaterowanie” i „wydatki koszty podróży”. Są to pola obowiązkowe, w przypadku gdy została założona kontrola przez odpowiednią JC lub przez PNWM.