Języki

Najnowsze funkcje w WEB-SOWIE

W tym miejscu prezentujemy najnowsze zmiany w programie WEB-SOWA, które następnie zostaną włączone do książki użytkownika:

11.03.2013

Pozycje budżetowe dot. kosztów podróży

Zostały uporządkowane i ujednolicone w Web-Sowie nazwy pozycji budżetowych odnoszących się do dotacji do kosztów podróży. Obecnie dostępne są:

  • Koszty podróży (dawniej: Ryczałt km) – pozycja wybierana w przypadku dofinansowania kosztów podróży ‘gościom’, naliczana wg stawki za kilometr od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji programu.
  • Koszty podróży kraj trzeci (dawniej: koszty podr. kraj trzeci) – pozycja wybierana w przypadku dofinansowania kosztów podróży uczestników z kraju trzeciego, naliczana wg stawki za kilometr od miejsca przekroczenia granicy Polski lub Niemiec do miejsca realizacji programu, wypłacana ‘gospodarzom’ projektu.
  • Koszty podróży przygot./podsum. (kadra) (nowa pozycja) – pozycja wybierana w przypadku dofinansowania kosztów podróży w ramach przygotowania lub podsumowania programu spotkania przez dwunarodowy zespół kadry kierowniczej. Naliczana wg stawki za kilometr od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji programu.

 


4.07.2012

Zaokrąglenie stawki ryczałtowej na podróż

Stawki ryczałtowe wg nowego systemu obliczania dotacji do kosztów podróży (0,28 PLN/0,08 EUR za km) nie zawsze są liczbami całkowitymi, w związku z czym decyzja finansowa zawierała dotąd często grosze. Aby uniknąć w kwocie dotacji miejsc po przecinku (grosze), w SOWIE (zakładka "finanse JC) została wprowadzona nowa funkcja, która zaokrągla kwotę stawki ryczałtowej na podróż.

Przykład: odległość Kraków-Trewir 1145 km x 0,28 PLN = 320,60 PLN => 321,00 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

OASE: Pośrednik językowy w programach specjalistycznych

W systemie OASE (składanie wniosku online) strona finansowa programu specjalistycznego została uzupełniona o nową funkcję, która umożliwia wnioskowanie o dotację do kosztów pośrednika językowego.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17.04.2012

Inny sposób obliczania kosztów podróży

redukcja nowych stawek zryczałtowanych w wys. 0,28 zł okazało się nie praktyczne. Aby móc właściwie pracować redukując stawki oraz korzystać ze średniej kwoty rozliczeniowej w polu "uznano" oraz "obniżka" stawka zryczałtowana w wys. 0,28 zł jest mnożona przez ilość kilometrów i dopiero w tym momencie poddawana redukcji (obrazek poniżej).

Wyłączenie z średniej kwoty rozliczeniowej

poprzez odklikanie haczyka "średnia kwota rozliczeniowa" dany wniosek nie będzie brany pod uwagę przy wyliczaniu średniej kwoty rozliczeniowej na zakładce "przyporządkowane wnioski". W ten sposób mają Państwo możliwość wnioski 4x3 oraz projekty fachowe nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu średniej kwoty rozliczeniowej.(obrazek poniżej)

 


Ładowanie wniosków w module podmiot i jednostka centralna

Aby w przypadku dużych podmiotów i jednostek centralnych zredukować czas ładowania danych i zadbać o przejrzystość danych w zakładkach pokaże się maksymalnie 150 wniosków. Jeśli dany podmiot lub jednostka centrala złożyła ich więcej można uzyskać do nich dostęp poprzez modyfikacje filtra. W filtrze pojawia się informacja ile wniosków w danym roku budżetowym zostało złożonych.

 


Nowe funkcje w zakładce kontrola

Polepszyliśmy funkcjonalność zakładki kontrole. Teraz jednostki centralne i PNWM moga wpisywać swoje kontrole bezpośrednio do WEB-SOWY i w ten sposób spełnić wymogi dotyczące kontroli wniosków pojedynczych bez dosyłania dodatkowych sprawozdań. Obecnie macie Państwo możliwość założenia kontroli i zdecydowania czy ma ona być widoczna wyłącznie dla zakładającej ją jednostki centralnej lub PNWM, czy dla obydwu instytucji. Aby zdecydować w jaki sposób ma być dostgępna dana kontrola prosimy kliknąć na haczyk "widoczne dla wszystkich". Jeśli widać haczyk dany rekord będzie widoczny dla wszystkich użytkowników, jjeśli zdejmiemy haczyk dany rekord będzie mogł widzieć i edytować jedynie zakładający go podmiot (PNWM lub jednostka centralna).


Uzupełnienie  na stronie startowej OASE o opcję podręcznik użytkownika oraz infolinia
Na stronie startowej OASE pojawiła się prezentacja, pokazująca jak złożyć wniosek.

Dodatkowo dla zarejestrowanych użytkowników udostepniamy opcje infolinii Numer telefonu znajduje się tutaj:


Nowe funkcje wyłącznie dla PNWM lista oczekujących oraz zarezerwowane, dodatkowe/zmniejszone zapotrzebowanie na środki

Lista oczekujących – jeśli opcja zostanie zakliknięta oznacza to, że wniosek został sprawdzony i jest zgodny z wytycznymi, lecz nie możę zostać dofinansowany ze względu na brak środków budżetowych.

Zarezerwowane – zostaje zakliknięte jeśli wniosek nie został sprawdzony, lecz opracowujący jednostke centralną wie, że niezbędne jest zarezerwowanie wniosków na dany projekt. (Np.: projekty na zlecenie PNWM lub jednostki centralnej).

Jeśli wnioski zostały zaklikanie jako "oczekujące" lub "zarezerwowane" i przyporządkowane do wniosków lub rozliczeń zbiorczych, pojawiają sie w zakładce "przyporządkowane wnioski" modułu wniosek zbiorczy, lecz kwota wnioskowana wynosi 0,00 zł, nawet jeśli na stronie finansowej wniosku wpisano inne kwoty.

Zmniejszone/zwiększone zapotrzebowanie na środki oznacza zarezerwowanie lub zwolnienie "globalnie" na cały wniosek zbiorczy pewnej sumy. Suma ta nie jest w żaden sposób "uzasadniona" złożonymi wnioskami. Jest to raczej instrument służący prognozowaniu.


 

-->