Języki

Dokumenty do PNWM

Tutaj znajdą Państwo dokumenty, które należy wysłać do PNWM, gdy pracują Państwo w oprogramowaniu WEB-SOWA.

Jakie dokumenty muszą zostać wysłane do PNWM, gdy wniosek wpływa poprzez system OASE?

1. Gdy jednostka centralna nie żąda żadnych zmian/wyjaśnień do wniosku, który został złożony poprzez system OASE, nie konieczne jest przesyłanie żadnych dokumentów, pod warunkiem, że obydwa pola potwierdzające wpłynięcie podpisu będą oznaczone na zielono.

2. Gdy dane naniesione w OASE, względnie  załączone pliki,  zostały zmienione/zaktualizowane, wtedy JC wysyła aktualną wersję wniosku pojedynczego jako załącznik do wniosku zbiorczego lub  muszą Państwo załadować  dokument w  WEB-SOWA i wpisać w miejscu na notatki w zakładce finanse JC  wyjaśnienie np. „aktualna wersja programu i nowy budżet znajdują się w dokumencie z 01.01.2012”. Na tej podstawie PNWM stwierdza, czy wniosek spełnia kryteria dofinansowania.

3. Ewentualnie można sobie wyobrazić , że np.zostaje wysłana tylko nazwa pliku, na podstawie którego złożono wniosek do PNWM.

Jakie dokumenty musi wysłać do nas podmiot, gdy składa on wniosek poprzez OASE?

Musimy tutaj wprowadzić rozróżnienie pomiędzy jednostką centralą, która opracowuje własne wnioski: (1), a jednostką centralą, która opracowuje wnioski podmiotów(2):

1. W tym przypadku nie wystarcza zaznaczenie w systemie WEB-SOWA, że podpis/podpisy zostały złożone. Oznacza to, że musi zostać wysłana do PNWM kopia obydwu podpisów (lub mogą zostać one zeskanowane).

2. W tym przypadku wystarczy oznaczenie w portalu SOWA, że podpisy zostały złożone.

Czy jednostki centralne, ewentualnie PNWM, muszą zeskanować podpisy i załadować je do zakładki „Dokumenty do wniosku”?

Nie, robi to tylko jednostka centralna, która opracowuje własne wnioski.

Przekazanie wniosku do jednostki centralnej:

1. Gdy nie następują żadne zmiany w przyporządkowaniu JC we wniosku  złożonym przez OASE, nie informujemy jednostki centralnej przy przyjęciu wniosku do SOWY.

2. Gdy przyporządkowanie JC  przy jedej lub obu JC zostanie zmienione, wysłana zostanie z systemu SOWA informacja do odpowiedzialnej JC  (bez kopi wniosku pojedynczego, jeśli JC pracuje z oprogramowaniem WEB-SOWA). Podmiot/podmioty zostaną również poinformowane o zmianie przyporządkowania.