Języki

Rejestracja nowego podmiotu do wnioskowania online za pośrednictwem OASE (dot. wnioskodawców)

 

http://oase.dpjw.org/dpjw_oase/Dpjw_oase.html?locale=pl

Osoba odpowiedzialna w danym podmiocie podaje swoje dane osobowe oraz adres e-mailowy. Ważne jest, aby dane adresowe były aktualne, ponieważ tą drogą prowadzona będzie dalsza korespondencja. Na podany adres e-mailowy zostanie automatycznie wysłana wiadomość potwierdzająca oraz odsyłacz do ostaniego etapu rejestracji. Po wejściu na zlinkowaną stronę użytkownik raz jeszcze podaje swój login i od tego momentu może składać wnioski online. Wnioski składane przy użyciu konkretnego login są spersonalizowane. Oznacza to, że inny adres e-mailowy tego samego podmiotu umożliwia założenie jeszcze jednego konta. W konsekwencji jednak wnioski tego samego podmiotu są widoczne tylko przez konto, z którego zostały złożone.

Przez podany adres e-maliowy użytkownik może załadować dokumenty i przyporządkować je do już złożonych wniosków.