Języki

Nowy wniosek SOWY z wniosku OASE

Jeśli jesteście Państwo pewni, że mają do czynienia z kompletnie nowym wnioskiem i nie ma żadnych odniesień do wniosków istniejących już w Sowie, należy założyć nowy wniosek SOWY.

Na początek należy znaleźć dane wnioskodawcy w bazie danych SOWY i porównać informacje. Ewentualne niezgodności można wyjaśnić bezpośrednio z podmiotem.

 

Pole z informacją o podmiocie (dot. gościa i gospodarza) wygląda wtedy w następujacy sposób:

 

Prosimy kliknąć na przycisk „nowy wniosek“ w widoku głównym. Program przejdzie z modułu poczta do modułu wnioski pojedyncze. W oknie głównym będzie widoczna maska nowego projektu z danymi pochodzącymi z OASE. Prosimy kontynuować w znany już sposób.

 

Powyżej: Przejście z modułu poczta do modułu wnioski pojedyncze przy zakładaniu nowego wniosku pojedynczego

Jeśli wnioskodawca załadował również dokumenty zawierające program lub metody po jego zapisaniu będą one automatycznie dołączone do nowego wniosku SOWY. Dokumenty dosłane później należy dołaczyć przez zakładkę dokumenty do wniosku w module wnioski pojedyncze. Proces ten opisaliśmy już w części zatytułowanej „Przyporządkowanie wiadomości z OASE do wniosku SOWY”.