Języki

Przyporządkowanie wniosku z OASE wnioskowi SOWY

 

Przykład: Otrzymali Państwo wniosek z OASE o dofinasowanie projektu, którego jedna cześć została już zawnioskowana przez organizację partnerską. Jeśli chcą Państwo sprawdzić, czy dany wniosek z OASE jest już w SOWIE, prosimy o użycie przycisku „Szukaj wniosku”. Warunkiem wstępnym jest jednak przeprowadznie poszukiwania obu wnioskodawców w SOWIE. Prosimy o potwierdzenie w nowym oknie, że chcą Państwo rozpocząć wyszukiwanie.

 

Program przechodzi atomatycznie z modułu poczta do modułu wnioski pojedyncze. W filtrze głównym będą przeszukiwane wszystkie wnioski SOWY według kryterium zgodności składu organizacji partnerskich oraz daty rozpoczęcia projektu. Lista zawierać będzie projekty, rozpoczynające się 10 dni przed wnioskowaną datą i dziesięć dni po jego zakończeniu. Dzieje się tak dlatego, ponieważ terminy podawane przez gościa i gospodarza mogą być różne, w związku np. z datą wyjazdu.

Jeśli znajdą Państwo wniosek SOWY przez filtr główny, prosimy o otworzenie go i sprawdzenie, czy zostały już założone zakładki dotyczące finansów. Aby przejąć dane z nieprzyporządkowanego jeszcze wniosku z OASE, należy skasować istniejący we wniosku SOWY rekord danych Państwa podmiotu.

 

Jest to potrzebne, aby umożliwić włączenie danych finansowych tego podmiotu z poczty do wniosku SOWY. Następnie należy użyć przycisku „dodaj” i w nowo otwartym oknie wybrać zakładkę „Poczta”. Wtedy pojawi się lista dokumentów elektronicznych, które trafiły do OASE. Prosimy wybrać rekord danych określonego podmiotu, który występuje jako wnioskodawca (w kolumnie wnioskodowaca zaznaczony jako „tak”).

 

Dane finansowe i wszystkie inne informacje z wniosku złożonego przez OASE zostaną przejęte do wniosku istniejącego już w SOWIE. Mechanizm informujący o niezgodnościach w rekordach danych partnerów poda w punktach informacje o na ten temat. Prosimy o zanotownie tych informacji i późniejsze sprawdzenie podanych pól i naniesienie poprawek. Pracujemy nad poprawieniem funkcjonalności tego mechanizmu.

 

Zapisanie wniosku powoduje przejęcie danych z poczty wraz ze wszytkimi załącznikami. W zakładce „Finase JC” znajdą Państwo pozycje finansowe, do rozliczenia przez Państwa. Wniosek z OASE został przyporządkowany i status (2) wygląda w następujący sposób: