Języki

Wniosek z OASE

Pierwszym formatem, który zastaniecie Państwo w poczcie będzie najprawdopodobniej rekord danych z OASE. W kolumnie typ w filtrze głównym figuruje on jako „wniosek”. Państwa zadanie polega na wprowadzeniu go do SOWY i przekształcenie go w kompletny wniosek SOWY lub przyporządkowanie go do już istniejącego wniosku SOWY.

Podczas tego procesu należy zwrócić uwagę na zgodność danych z OASE z danymi w SOWIE. Proces ten odpowiada dotychczasowemu porównaniu danych we wniosku papierowym z danymi w SOWIE i likwiduje konieczność przepisywania danych z wniosku papierowego do oprogramowania.

Wniosek z OASE należy otworzyć przez filtr główny. Poniżej opiszemy zakładkę wniosek z OASE, inne zakładki są proste w obsłudze i działają na zasadach znanych już z SOWY. Nowością jest dostępność w formie elektronicznej opisów metod i celu wnioskowanego projektu. Znajdują się one w zakładce dane wniosku bądź, jeśli podmiot załadował je oddzielnie, w zakładce dokmenty do wniosku.

 

Powyżej: Widok główny wniosek z OASE

W zakładce „wniosek z OASE” znajdują się dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej, składającej wniosek (1), obu instytucji partnerskich - gospodarz (3) i gość (4) - oraz dane o projekcie w formacie znanym z SOWY (5).

W polu dane projektu w OASE (2) jest miejsce na dwie informacje. Jeśli status wniosku z OASE jest neu (nowy), to pole na „numer wniosku w SOWIE” jest puste. Po opracowaniu wniosku z OASE, to znaczy przekształceniu go we wniosek pojedynczy SOWY, jego status zmieni się na przyporządkowany (zugewiesen). Przycisk „P” (Projekt), znajdujący się obok pola „numer wniosku w SOWIE”, umożliwia otworzenie odpowiedniego wniosku SOWY.

W przypadku gościa i gospodarza (3 i 4), w celu dostosowania do informacji o podmiocie pochodzących z wniosku z OASE (a), wyświetla się rekord danych z SOWY (b). Dotychczasowe porównanie danych na papierze do danych z wniosku SOWY wygląda obecnie w następujący sposób:

Aby dane z SOWY załadować do odpowiedniego podmiotu składającego wniosek przez OASE, należy skorzystać z polecenia „szukaj”. Otworzy się wtedy okno wyboru, umożliwiające szukanie danego wnioskodawcy w SOWIE. Procedura ta jest konieczna, ponieważ dane mogą być niekompletne (np. brak w nich numeru identyfikacyjnego) lub zawierać literówki. Wpisy pokazujące się w tabeli przeglądowej są już uporządkowane według zgodności z danymi wprowadzonymi do OASE. O zgodności tej wyrażonej w procentach informuje pierwsza kolumna.

 

Jeśli wniosku nie znajdą Państwo na tej liście, prosimy - aby wykluczyć podwójne naniesienia - o sprawdzenie jeszcze w zakładce „Wszystkie podmioty”, korzystając przy tym z różnych kryteriów. Jeśli po tym rozszerzonym szukaniu upewnią się Państwo, że podmiot nie istnieje jeszcze w SOWIE, można importować nowego wnioskodawcę lub jego partnera jako podmiot z OASE do SOWY. Dokonuje się tego przy użyciu przycisku „nowy”. Okno, które się otworzy, zawiera już dane wprowadzone do OASE. W tym miejscu mogą Państwo nanosić własne notatki lub wpisywać informacje pochodzące z innych źródeł, podobnie jak dotychczas w SOWIE.

 

Powyżej: Zakładanie nowego podmiotu, wykorzystując dane z OASE

Wnioskodawcy muszą zostać przejęci do bazy danych SOWY, aby możliwe było wprowadzenie wniosku z OASE do SOWY.

O tym, czy mamy do czynienia z wnioskiem trójstronnym, informuje pole 4a, pokazując w takim przypadku dwóch gości. Aby zapoznać się z podmiotem z kraju trzeciego, należy otworzyć menu kontekstowe.

 

Powyżej: Menu kontekstowe