Języki

E-maile i dokumenty

Aby dołączyć do SOWY e-maile oraz inne otrzymane dokumenty elektroniczne należy wysłać e-mail na adres: intern-sowa@pnwm.org. Przyporządkowanie do jednostki centralnej następuje przez pole „dotyczy”. Prosimy o wpisanie w nie numeru Państwa jednostki centralnej np. DJ123 (wielkość liter nie ma znaczenia). Przekazanie wiadomości trwa ok. 10 minut. Analogicznie postępować należy z dokumentami, które znajdują się w drugiej zakładce zatytułowanej „załączniki”.

Podwójne kliknięcie na typ e-mail otwiera w głównym oknie maskę z dwoma zakładkami.

 

W zakładce e-mail (lub odpowiednio w zakładce dokument), w nagłówku nad treścią e-maila, pojawiają się numer Państwa jednostki centralnej jako beneficjenta, status e-maila, numer wniosku w Sowie i odniesienie do OASE.

W przypadku e-maila ze statusem neu (nowy) oba te pola są puste. Jeśli podmiot nie należy do Państwa jednostki centralnej, możliwa jest zmiana nazwy beneficjenta, używając przycisku „korekta”. W takim przypadku nie muszą Państwo wpisywać numeru odpowiedniej jednostki centralnej, a jedynie wysłać wiadomość spowrotem do PNWM, wykorzystując okno, które się automatycznie otworzy. Pracownicy PNWM przekażą e-maila do odpowiedniej jednostki centralnej lub opracują go sami.

 

Powyżej: Okno pop-up, które służy do przekazania e-maila spowrotem do PNWM

Polecenia „usuń przyporządkowanie” należy używać jedynie wtedy, gdy e-mail został już przyporząkowany numerowi w OASE i chcecie Państwo ten numer zmienić. Dwa przyciski P oraz O, znajdujące się obok pól numerowych, służą do otworzenia wniosku, do którego przyporządkowany został dany e-mail, a więc do wniosku w SOWIE (P oznacza projekt) lub do wniosku OASE (O oznacza online/OASE).

Druga zakładka załączniki zawiera tekst e-maila w formacie PDF i ewentualnie załączniki. Tu znajdą się również załadowane dokumenty. Załaczniki można otworzyć na trzy sposoby:

  • Przez podwójne kliknięcie na wybrany wiersz
  • Kliknięcie lewym klawiszem myszy i użycie przycisku na dole z prawej strony „pokaż dok.[ument]”
  • Kliknięcie prawym klawiszem i wybór polecenia „pokaż dok[ument]”