Języki

Poczta

Poczta służy do odbioru dokumentów, wniosków online składanych przez Państwa wnioskodawców za pośrednictwem OASE i e-maili. Moduł umożliwia włączenie otrzymanych registrów danych do SOWY. Przyporządkowanie ich do wniosku pojedynczego w SOWIE przebiega podobnie jak podpięcie pojedynczych pism do odpowiednich akt. Elektroniczny odpowiednik tego działania ma wiele zalet: skraca czas opracowania wniosku, konsekwetnie stosowany pomaga zachować orientację w złożonych u Państwa wnioskach i pozwala zaoszczędzić papier.

Poczta służy do przyjmowania danych elektronicznych z zewnątrz do SOWY. Występują one w trzech formatach. Są to: e-maile, wnioski z OASE i dokumenty. Podmioty mogą je załadować podczas wnioskowania przez OASE (w metodach, programie, w informacjach ogólnych) lub poza wnioskowaniem, przy użyciu swojego login.