Języki

Filtr główny

Z filtrem głównym mogą Państwo pracować podobnie jak w innych modułach. Możliwe jest ukrycie kolumn, zmiana ich kolejności oraz jednym kliknięciem na szary nagłówek tabeli, porządkowanie danych według wybranego nagłówka danej kolumny.

 

Powyżej: Możliwość ukrywania i pokazywania kolumn przez kliknięcie na szary nagłówek tabeli

Znaczenie tytułów poszczególnych kolumn

 • Kolumna rok pokazuje domyślnie aktualny rok kalendarzowy.
 • Kolumna utworzono podaje datę wpływu wiadomości.
 • Poczta wchodząca nr. - to automatycznie generowany numer porządkowy, który ma za zadanie jednoznacznie zdefiniować element poczty. Zawiera on dodatkową informację na temat rodzaju odebranej wiadomości: znak „-” po roku oznacza wniosek OASE, litera „E” oznacza e-mail, „D” oznacza dokument załadowany przez podmiot podczas wnioskowania za pośrednictwem OASE lub poza nim, np. w formacie doc lub PDF (patrz: numer referencyjny). Te informacje pomogą Państwu w korzystaniu z filtra głównego w przypadku szukania konkretnej wiadomości. Jeśli szukają Państwo jakiegoś e-maila, prosimy wpisać e (dopuszczona jest pisownia małą lub wielką literą) w pole filtra (możliwe jest również poszukiwanie przez kolumnę typ).

 

 • Status wiadomości może być dwojakiego rodzaju: nowy lub przyporządkowany. Jednostka centralna widzi wpływ dokumentów elektronicznych od podmiotów, które się do nich samodzielnie przyporządkowały lub które zostały jej przyporządkowane przez PNWM. Każda nieopracowana wiadomość ma status nowy. Status mogą Państwo zmienić, przekształcając wiadomość we wniosek SOWY lub przyporządkowując ją istniejącemu już wnioskowi SOWY.
 • W następnych kolumnach zamieszczono: nazwisko wnioskodawcy, e-mail wnioskodawcy, numer telefonu wnioskodawcy
 • Kolumna założył to gospodarz (lub gość), który występuje jako wnioskodawca w OASE
 • Kolumna wnioskujący zawiera nazwę instytucji składającej wniosek online.
 • Status wnioskodawcy może byc dwojakiego rodzaju: nowy lub przyporządkowany
 • Status wskazuje, czy dane podane we wniosku OASE przyporządkowane są podmiotowi istniejącemu już w SOWIE.
 • Kolumna beneficjent w Państwa widoku pokazuje zawsze Państwa jednostkę centralną. Wskazuje, kto jest odpowiedzialny za opracowanie danej części wniosku.
 • Następne kolumny to: drugi wnioskodawca oraz status drugiego wnioskodawcy
 • Beneficjent – podana jest nazwa jednostki centralnej drugiego wnioskodawcy
 • Kolumna typ zawiera określenie słowne dla rodzaju wiadomości, skrót określający typ podany jest również przy jej numerze porządkowym. Możliwe są trzy formaty: e-maile, wnioski OASE oraz dokumenty.
 • Określenie początek dotyczy daty rozpoczęcia projektu, którego wniosek dotyczy. Informacja ta może być bardzo pomocna w późniejszym wyszukiwaniu.
 • Numer wniosku w SOWIE – jest numerem akt według dotychczasowej systematyki i zostaje przydzielony po przeniesieniu elementu poczty do SOWY.
 • Odniesienie do OASE –zawiera informację, do jakiego wniosku należy dokument załadowany przez podmiot osobno. Jeśli zachęcą Państwo swoje podmioty do samodzielnego wczytywania dokumentów, będą one od razu przyporządkowane do odpowiedniego wniosku.

W następnych punktach opiszemy widoki główne, funkcje i sposoby działania.