Języki

Składanie rozliczenia wniosku zbiorczego do PNWM

Jeśli składają Państwo rozliczenie zbiorcze przez WEB-SOWA, proszę wysłać do PNWM zestawienie wygenerowane z WEB-SOWA wniosków do rozliczenia wraz z rozliczeniami indywidualnymi.

Dokumentu Doc B4 proszę nie dołączać.

W zakładce „Wnioski przyporządkowane” w znajdującym się po prawej strony okienku wyboru „Widoki” proszę wybrać „Rozliczenie”. Zostanie przedstawiona lista projektów, dla których PNWM wydała wstępną decyzję finansową i które Państwo rozliczyli we wniosku pojedynczym. Wydrukuje/ zapisuje się rozliczenie zbiorcze (załącznik do kopii rozliczeń wniosków pojedynczych) klikając na przycisk „drukuj rozliczenie”. Dalsze kroki podejmie się analogicznie do przebiegu opisowanego w punkcie wyżej.

Przypadek szczególny: Rozliczenie bez decyzji wstępnej PNWM Jeśli są projekty, które Państwo chcą rozliczyć, ale PNWM nie wydała jeszcze dla nich decyzji wstępnej, PNWM musi nadać nowy numer decyzji wstępnej i dopiero wtedy będą Państwo mogli dodawać dalsze rozliczenia indywidualne. W tym celu wnioski przeznaczone do rozliczenia należy wybrać z listy w dodatkowym oknie (klikając na nie lewym klawiszem myszy, zaznaczenie kilku wniosków jest możliwe przy równoczesnym naciśnięciu klawisza CTRL) i potwierdzić wybór klawiszem „OK.”.

Drukują Państwo listę tak, jak to opisano wyżej i zapisują ją. Proszę również tutaj zwracać uwagę na typ pliku „Single sheet XLS (*.xls)“ (zob. ilustracja na str. Fehler! Textmarke nicht definiert.).