Języki

Zakładka „Wnioski pojedyncze”

 

 

Ta tabela pokazuje wszystkie wnioski pojedyncze, w których przypadku jedna strona wniosku jest załatwiana przez jednostkę centralną tego wniosku zbiorczego.

Tutaj widać też, do jakiego numeru decyzji wstępnej został ewentualnie przyporządkowany wniosek pojedynczy (zakładka „Przyporządkowane wnioski”). Jeżeli w tej kolumnie jest wyświetlane 0, wniosek nie został jeszcze przyporządkowany.

Wniosek pojedynczy można otworzyć przez podwójne kliknięcie.