Języki

Zakładka "Wniosek zbiorczy"

Zakładka „Wniosek zbiorczy” pokazuje najważniejsze dane wniosku zbiorczego, numery wstępnych decyzji finansowych wraz z kwotami, dane wstępnej i ostatecznej decyzji finansowej i upomnienia.

 

Na liście rozwijalnej u góry z lewej strony znajdują się numery wszystkich wniosków zbiorczych Państwa jednostki centralnej z 10 ostatnich lat i z nadchodzącego roku (o ile są znane). Jeśli zostanie wybrany inny wniosek zbiorczy niż zaznaczony, do aktualnego okna zostanie załadowany odpowiedni rekord danych. Stary rekord danych zostanie wcześniej zapisany.

 

Pod pojęciem wniosku zbiorczego rozumiem wszystkie wnioski pojedyncze jednostki centralnej (wzgl. jej podmiotów) w jednym roku budżetowym, dla których JC wnioskowała do PNWM o dofinansowanie (por. numery wstępnych decyzji finansowych).