Języki

Wniosek zbiorczy

Moduł „Wniosek zbiorczy” pomoże Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złożyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia.

Proszę wybrać ten moduł w drzewku nawigacyjnym. W pasku wyszukiwania w oknie głównym zostanie wyświetlony aktualny wniosek zbiorczy Państwa jednostki centralnej. Poprzez podwójne kliknięcie na wyświetlany wniosek zbiorczy otworzą Państwo kartę z danymi wniosku zbiorczego (zakładka „Wniosek zbiorczy”).

Widok wniosku zbiorczego

 

Zawiera ona zestawienie wszystkich informacji dotyczących wniosku zbiorczego za bieżący i ubiegły rok budżetowy jednostki centralnej.