Języki

Jednostki centralne

Jeśli wybiorą Państwo moduł „Jednostki centralne”, na liście pojawi się automatycznie zalogowana (Państwa) jednostka centralna. Podwójne kliknięcie na listę wyszukiwania otwiera widok jednostki centralnej.

Widok jednostki centralnej

 


 

Obsługa modułu „Jednostki centralne” w dużej mierze przypomina obsługę modułu „Podmiot”. Różnice zostały przedstawione poniżej.

 

  • Zakładka „Jednostka centralna”

Tutaj znajdują się dane jednostki centralnej takie jak adres i dane teleadresowe.

 

  • Zakładka „Podmiot”

Ta tabela pokazuje wszystkie podmioty przypisane do danej jednostki centralnej.

Odpowiedni rekord danych można otworzyć przez podwójne kliknięcie.

 

  • Zakładka „Wnioski”

Ta tabela pokazuje wszystkie wnioski pojedyncze, w przypadku których gospodarzem lub gościem jest podmiot (zakładka „Podmiot”) przypisany do Państwa jednostki centralnej. Również tutaj wniosek można otworzyć przez ich podwójne kliknięcie.

Poprzez przyciski „nowy D" i „nowy P" można – tak jak w module „Wnioski pojedyncze” – zakładać nowe wnioski. Te przyciski mają znaczenie zwłaszcza dla jednostek centralnych opracowujących swoje własne wnioski. Pozwalają dużo szybciej zobaczyć zestawienie zarejestrowanych wniosków, a także szybciej je rejestrować.

 

  • Zakładka „Finanse”

Zakładka „Finanse” pokazuje dane wniosku zbiorczego Państwa jednostki centralnej. Wniosek zbiorczy można otworzyć przez podwójne kliknięcie.

Kolumnę „Rok budżetowy” można filtrować warunkowo za pomocą < i > (np. >2006 dla „od 2006 r.”).

 

  • Zakładka „Finanse (strona wniosku)”

Ta tabela zawiera dane finansowe pojedynczych wniosków (w odniesieniu do wnioskodawcy), w przypadku których Państwa jednostka centralna występuje jako samodzielny wnioskodawca i otrzymała od PNWM wstępną decyzję finansową w trybie indywidualnym.

Wniosek pojedynczy można otworzyć przez podwójne kliknięcie.