Języki

Liczby uczestników

Liczby uczestników są zapisywane na dwóch listach – planowanej i rozliczonej. Liczbę uczestników można w obu tabelach wpisać albo w sposób kompletny albo sumarycznie (pole wyboru pozwala zmienić sposób wpisywania).

„Sumarycznie” oznacza, że można wprowadzać tylko sumę łączną.

„Kompletny” pozwala wprowadzić do tabeli poszczególne wartości, z których obliczana jest suma łączna.

WAŻNE: Z wyjątkiem rozliczenia, muszą Państwo wypełnić tabele w sposób kompletny.

 

 

W obu tabelach są ujmowani wszyscy uczestnicy spotkania. Uczestnicy „mający znaczenie finansowe” są wpisywani w zakładce „Finanse JC”.

Liczby uczestników celowo nie są przejmowane automatycznie do rubryk finansowych.