Języki

Dane i charakterystyka projektu

Dane projektu obejmują informacje o rodzaju projektu, miejscu projektu oraz dacie rozpoczęcia i zakończenia projektu.

Domyślnie przyjmuje się, że miejscem spotkania jest siedziba gospodarza. W przypadku spotkań w innym miejscu należy skorygować ten wpis, gdyż miejsce spotkania stanowi podstawę do wyliczenia dofinansowania kosztów podróży.

W polu rodzaj projektu można wpisywać zarówno planowane spotkanie jak również spotkania przygotowawcze i podsumowujące. By wprowadzić spotkanie przygotowawcze lub podsumowujące, proszę kliknąć na „nowy wiersz” i podwójnym kliknięciem wybrać właściwą pozycję z listy.

W przypadku nowych wniosków automatycznie jest wprowadzany jeden wiersz opisany jako „spotkanie”. W tabeli powinna być zawsze umieszczona tylko jedna pozycja „spotkanie”, gdyż na podstawie tego wiersza obliczane są koszty podróży w tabelach finansowych.

 

Charakterystyka projektu wynika z treści programu, formy wniosku lub też adresatów programu. I tak we wniosku można zaznaczyć: 4x3, program specjalistyczny, zawodowy, podróż do miejsca pamięci, szkolenie. Charakterystykę „NP” proszę ustawić w przypadku Nowego Partnerstwa. Charakterystykę najłatwiej przypisać lub skasować przez podwójne kliknięcie; można też posługiwać się klawiszami kursora („>>“, „<<“).